АЛА СУ СМЕШНИ ТИ МУЖЕВИ

АЛА СУ СМЕШНИ ТИ МУЖЕВИ (Les Maris me font toujours rire) – шаљива игра у 2 чина. Написали: Адолф Жем-Син и Алфред Делакур. Прво извођење у Паризу, ?, у нашој земљи  13. II 1876. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 2. V 1876. у НСаду. Превео: ?. – А. Сајевић (Оскар Ламбер), Д. Ружић (Алфред Шамуље), А. Лукић (Димонтељ), П. Добриновић (Полидор Вандељ), Л. Хаџићева (Роза), Ј. Поповићева (Фаника), Б. Хаџићева (Селина), Ј. Бунић (Баптиста). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Фрушка гора, 1878, бр. 10, с. 93.

В. В.