ЗУЛУМЋАР

ЗУЛУМЋАР – слика из босанског живота у 3 чина. Написао: Светозар Ћоровић. Прво извођење 3. IX 1911. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 29. XII 1911. у НСаду. – Рд. М. Хаџи-Динић; С. Стефановић (Ариф-ага), М. Марковићка (Емина), Д. Матејићка (Зиба), В. Цвијановићка (Златија), М. Матејић (Селим-бег), К. Васиљевић (Џафер-ага), С. Ђуркић (Омер), Ј. Цвијановић (Хусеин, Циганин), М. Димитријевић, И. Динуловић (Бимбаша), В. Ивановић (Заптија, Ћамил), Р. Алмажановић (Мирко), Н. Гошић (Никола), С. Ђуркић (Петар), В. Виловац (Осман). – Изведено 7 пута.

Премијера у СНП 27. VII 1919. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали М. Матејић, В. Кустудић и П. Рајичићка, а у репризи 1920. и Б. Николић.

Прво извођење у НП 16. I 1921. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; Ј. Стојчевић (Ариф-ага), П. Рајичићка (Емина), С. Ленска, З. Душановићка (Зиба), А. Кранчевићка (Златија), Б. Николић, С. Јовановић (Селим-бег), В. Јовановић (Џафер-бег), В. Виловац (Осман), М. Душановић (Бимбаша, Омер), Р. Алмажановић (Петар), П. Јовановић, М. Пашко (Никола), М. Вебле (Марко), С. Савић (Заптија), Ј. Силајџић, Д. Бајић (Хусеин), С. Ђуркић, Л. Лазаревић (Циганин), С. Дружинић, О. Кожај (Ћамил). – Изведено 17 пута.

Премијера у СНП 11. XI 1922. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 21. XI 1923. у Великој Кикинди. – Рд. М. Аћимовић; Р. Павићевић (Ариф-ага), К. Грујићка (Емина), З. Петровићка (Зиба), Поповићева (Златија), В. Ђорђевић (Селим-бег), Ж. Станисављевић (Џафер-ага), П. Спајић (Омер), М. Андрић (Хусеин), Љ. Вукомановић (Бимбаша), Н. Динић (Никола), М. Аћимовић (Петар), М. Јелић (Осман), П. Матић (Циганин).

Премијера у СНП 8. XI 1925. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: А. Рашковић (Селим-бег), П. Алмажановићка (Емина), Ј. Силајџић (Ариф-ага), С. Душановић (Џафер-ага), Н. Динић, С. Савић.

Премијера у СНП 11. XI 1928. у Вршцу. – Рд. А. Рашковић; Н. Динић (Ариф-ага), Љ. Драгићка (Емина), С. Душановић (Џафер-ага), А. Рашковић (Селим-бег), Д. Марковић (Осман), Ј. Силајџић (Заптија), Л. Лазаревић (Бимбаша), С. Савић (Марко), С. Јовановић (Петар), Ј. Харитоновић (Никола), М. Динићка (Зиба), Х. Харитоновићка (Златија), С. Хурбан (Омер), Ђ. Јанковић (Хусеин), Ж. Котрошан (Ћамил), В. Милин (Латиф).

Премијера у СНП 29. I 1933. у Вршцу. – Рд. П. Матић; Н. Динић (Ариф-ага), Љ. Левак (Емина), Николић (Џафер-ага), Ђ. Козомара (Селим-бег), Р. Алмажановић (Осман), М. Миљуш (Заптија), Л. Лазаревић (Бимбаша), С. Савић (Петар), Д. Левак (Марко), М. Динићка (Зиба), Р. Ферари (Златија), Е. Миљуш (Фатима), Ј. Јевтић (Ђулса), М. Штефанек (Мејра), П. Матић (Циганин).

Премијера у СНП 29. IX 1934. у НСаду. – Рд. М. Паунковић; Н. Динић (Ариф-ага), Р. Ферари (Емина), М. Динићка (Зиба), И. Душановићка (Златија), М. Паунковић (Селим-бег), С. Душановић (Џафер-ага), В. Савић (Бимбаша), Д. Перишић (Заптија), Ж. Моачанин (Петар), Д. Левак (Никола), Јован Игњатовић (Осман), Ј. Јованесковићева (Циганка-врачара).

Премијера у СНП 24. V 1936. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да је представу режирао С. Душановић, а у улози Селим-бега је наступио гост из Бгда Добрица Милутиновић. – У СНП у међуратном периоду изведено укупно 31 пут.

ЛИТ: Ј., Зулумћар, Застава, 17/30. XII 1911; Ј. Грчић, „Зулумћар“, трагедија од Светозара Н. Ћоровића, Браник, 1911, бр. 252, с. 1-2; А-м, Српско народно позориште, Српство, Вршац 16. II 1911; А-м, „Зулумћар“, Браник, 1912, бр. 2, с. 3; М. В., Српско народно позориште, Браник, 1912, бр. 183, с. 4; А-м, Позориште, Слобода, 27. VII 1919; А-м, Српско народно позориште, Ново време, Стари Бечеј 1922, бр. 47, с. 2; А-м, Српско народно позориште, Србија, Сремска Митровица 1926, бр. 33, с. 4; В., У недељу је приказан „Зулумћар“ од Ћоровића, Ново време, Стари Бечеј 1926, бр. 12, с. 4; А-м, Зулумћар, Застава, 2. X 1928; К. Николић, „Зулумћар“ од Ћоровића, Нови Сад, 1928, бр. 37, с. 6.

В. В.