ЗОРИЧИЋ Милован млађи

ЗОРИЧИЋ Милован млађи – правни писац и преводилац (Загреб, 31. V 1884 – Загреб, 27. I 1971). У Згбу је дипломирао и докторирао на Правном факултету. Радио је у судској и управној служби, а затим је био председник Управног суда у Згбу (1929-1932. и 1935-1941). Од 1932. до 1935. био је члан владе за Сарско подручје. Именован је 1945. за судију Врховног суда Хрватске. Од 1946. до 1958. био је члан Међународног суда у Хагу. У раној младости превео је са француског веселу игру Бисона и де Тирика Историјски дворац, коју је СНП извело 1903.

В. В.