ЗЛОЧИНЧЕВА МАРАМА (A betyár kendője)

ЗЛОЧИНЧЕВА МАРАМА (A betyár kendője) – позоришна игра у 3 радње с певањем. Написао: Лајош Абоњи. Прво извођење у Пешти, 1872.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 8. I 1879. у НСаду. За српску позорницу прерадио: Јустин Милан Шимић. – Рд. А. Хаџић; Ј. Поповићева (Величковићка), А. Лукић (Андрија), П. Добриновић (Пера), Н. Зорић (Антић), Д. Ружићка (Стана), С. Рајковић (Бранко), С. Максимовићка (Јелка), Ђ. Јовановић (Божа, Судац),  Б. Хаџићева (Ката), Л. Хаџићева (Сока), Б. Ћирић (Горичић, Пристав), М. Рајчевић (Кајсић), М. Марковић (Гојко), Р. Поповић (Комесар). – Изведено 2 пута. (У СНП извођено и под називом Грозни муж.)

ЛИТ: К. Р., Злочинчева марама, Позориште, НСад 1879, бр. 20, с. 78-79; – K., Szinház, Torontal, Велики Бечкерек 1880, бр. 17, с. 3.

М. М.