ЗЛА ЖЕНА

ЗЛА ЖЕНА – комедија у 2 чина. Написао: Јован Стерија Поповић. Први пут приказало Летеће дилетантско позориште новосадско 15. VII 1840. у Згбу.

Прво извођење у СНП 20. VIII 1861. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Д. Поповићева (Султана), А. Савић (Срета). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 30. I 1921. Подела узета са плаката представе одржане 17. II 1924. у НСаду. – Рд. М. Хаџи-Динић; М. Душановић (Гроф Трифић), Љ. Јовановићева (Султана), Д. Матејићка (Персида), Л. Лазаревић (Стеван), Ј. Стојчевић (Срета), К. Виловчевица (Пела). – Изведено 5 пута.

Премијера у СНП 21. II 1932. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Љ. Петровић; Е. Миљуш (Султана), Н. Динић (Срета), С. Савић (Стеван), Р. Ферари, Вучковић, М. Динићка. – Изведено 6 пута.

Прво извођење у НПДб 17. IX 1940. у Сомбору. Драматуршка обрада: Јосип Кулунџић. Муз. Михајло Вукдраговић. – Рд. Ј. Кулунџић, дир. С. Бомбардели, сц. М. Шербан; М. Милићевић (Гроф Трифић), Љ. Драгићка (Султанија), С. Душановић (Стеван), М. Петровићева (Персида), М. Ајваз (Срета), Б. Белићева (Пела). – Изведено 7 пута.

Прво извођење у ДНП 21. VII 1942. у Панчеву. – Рд. А. Верешчагин, дир. В. Путник, сц. М. Шербан;  М. Милићевић (Гроф Трифић), М. Миљковићева (Султана), В. Старчић, к. г. (Стеван), Љ. Раваси (Персида), М. Јелић (Срета), Р. Петровићева (Пела). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 10. I 1953. у НСаду. – Рд. Ј. Коњовић, пом. рд. Ђ. Костић, сц. В. Маренић, к. С. Церај-Церић; Д. Јакшић, В. Матић (Гроф Трифић), Љ. Раваси, Ј. Бјели (Султана), З. Богдановић, Д. Чаленић (Персида), М. Татић, С. Максић (Стеван), С. Душановић (Срета), С. Перић-Нешић, М. Бањац (Пела). – Изведено 42 пута, глед. 16.666.

Премијера у СНП 19. X 1968. у НСаду. – Рд. Д. Ђурковић, к. г., пом. рд. Т. Јовановић, муз. сарадник Д. Стулар, сц. и к. С. Барачков, к. г.; М. Кљаић-Радаковић (Султана), Добрила Шокица (Пела), З. Јаковљевић (Персида), Т. Јовановић (Трифић), И. Хајтл (Срета), В. Вртипрашки (Стеван). – Изведено 43 пута, глед. 14.441.

БИБЛ: Јоан С. Попович, Зла жена, НСад 1838.

ЛИТ: А-м, У недељу. 20. авг. – „Зла жена“ од Ј. С. Поповића, Србски дневник, 27. VIII 1861; А-м, Србско народно позориште (из Вел. Бечкерека 1. II 1862. „Зла жена“), Даница, 1862, бр. 16, с. 170; М., У недељу после подне приказана је комедија „Зла жена“ од Ј. Ст. Поповића, Нови Сад, 1932, бр. 9, с. 5; А-м, Дан домаћих реприза, Југословенски дневник, 1932, бр. 51, с. 5; А-м, „Зла жена“ од Ј. Ст. Поповића, Кикиндска недеља, 1932, бр. 11, с. 2-3; Л. Дотлић, Стерија: „Зла жена“, Дан, 21. II 1941; А-м, Стеријина „Зла жена“ нова премијера у СНП-у, Дневник, 9. I 1953; О. Новаковић, „Зла жена“ у драматуршкој обради Ј. Кулунџића, НС, 1953, бр. 54, с. 2; Ј. Виловац, Стеријина „Зла жена“ на новосадској позорници, Дневник, 23. I 1953; Ј. Коњовић, Поводом критике Б. Чиплића о „Злој жени“ у Н. Саду, НС, 1953, бр. 57-58, с. 6; М. Кујунџић, Премијера у „Бен Акиби“. Секси Султана, Дневник, 22. X 1968; Л. Геролд, Tanmese nőknek férfiaknak, Magyar Szó, 24. X 1968; Д. Клаић, Две премијере. У Веселом театру „Бен Акиба“ Стеријина „Зла жена“, Индекс, НСад 1968, бр. 148, с. 7; А-м, „Зла жена“ и „Џандрљиви муж“ у Београду, Дневник, 31. I 1969; Т. Т., Два лепа несвакидашња гостовања на београдској сцени, Политика, 31. I 1969; М. Мирковић, Новосадско народно позориште у Атељеу 212. Мангупски Стерија!, Политика експрес, 1. II 1969; М. Милорадовић, Новосадско позориште у Београду. Стерија и данашње око, Политика, 8. II 1969; Б. Милошевић, Недеља војвођанског театра, Борба, 11. II 1969; Л. Д(отлић), Успех Драме СНП-а на гостовањима у Београду, Позориште, НСад 1969, бр. 5, с. 4; А-м, Гостовање Српског народног позоришта у Суботици, Грађански театар у савременом духу, Суботичке новине, 1969, бр. 8, с. 6; И. Рацков, „Зла жена“ Јована Стерије Поповића у режији Димитрија Ђурковића, Руковет, Суботица април-мај 1969, с. 305.

В. В.