ЗИДАЊЕ РАВАНИЦЕ

ЗИДАЊЕ РАВАНИЦЕ – позоришна игра у 3 радње, с песмама. Написао: Атанасије Николић. Први пут приказало Панчевачко позоришно друштво 29. IX / 11. X 1847. у сали „Код јелена“ у Бгду.

Прво извођење у СНП 10. IX 1861. у НСаду. Музика: Никола Ђурковић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – дир. А. Лифка; П. Маринковић (Кнез Лазар), Д. Ружићка (Влајко Југовић), Н. Недељковић (Југ Богдан), Ј. Кирковићева (Царица Милица). – Изведено 13 пута.

Премијера у СНП 15. VI 1864. у Врднику. Музика: Јосип Шлезингер. – П. Маринковић (Кнез Лазар), Марија Марковићка (Царица Милица), Н. Недељковић (Југ Богдан), К. Хаџић (Бановић Страхиња), Ђ. Рајковић (Ивко од Коњица), Н. Рашић (Живко од Омоља), xxx (Мусић Стеван), Д. Коларовић (Вук Бранковић), xxx (Јова Кучајнац), М. Петровић (Иван Косанчић, Војин), xxx (Петар Браничевић), М. Бошњаковић (Милан Топлица), Н. Зорић (Милош Обилић), xxx (Марко), xxx (Радмило), xxx (Веселин), П. Видаковић (Миљко), xxx (Љубидраг), xxx (Стојан), М. Рашићка (Влајко Југовић), xxx (Бошко), В. Марковић (Раде Неимар), М. Рајковић (Слуга Божидар). – Изведено 12 пута.

Премијера у СНП 23. VII 1867. у Вршцу. – П. Маринковић (Кнез Лазар), Љ. Коларовићка (Царица Милица), Н. Недељковић (Југ Богдан), С. Андријевић (Од Коњица Ивко), Д. Ружић (Од Омоља Живко), К. Хаџић (Бановић Страхиња), Л. Телечки (Вук Бранковић), М. Бошњаковић (Иван Косанчић), xxx (Милан Топлица), xxx (Мусић Стеван), Н. Рашић (Петар Браничевић), Н. Зорић (Милош Обилић), Ђ. Пелеш (Војин), xxx (Марко), xxx (Радмило), xxx (Веселин), М. Станишић (Миљко), xxx (Љубидраг), xxx (Стојан), Д. Ружићка (Влајко), xxx (Бошко), А. Савић (Раде Неимар), А. Мишковићева (Слуга Божидар). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 14. VI 1870. у Сремским Карловцима. – П. Маринковић (Кнез Лазар), Ј. Маринковићка (Царица Милица), Ђ. Соколовић (Југ Богдан), М. Суботић (Од Коњица Ивко), Д. Ружић (Од Омоља Живко), К. Хаџић (Бановић Страхиња), С. Анђелић (Вук Бранковић), М. Србендић (Милан Топлица), Ј. Бунић (Иван Косанчић), xxx (Мусић Стеван), xxx (Петар Браничевић), Н. Зорић (Милош Обилић), Л. Поповић (Војин), xxx (Марко), xxx (Радмило), xxx (Веселин), С. Стефановић (Миљко Југовић), xxx (Љубидраг), xxx (Стојан), Д. Ружићка (Влајко), М. Станчић (Бошко), Л. Лугумерски (Раде Неимар), К. Савићева (Слуга Божидар). – Изведено 7 пута.

Премијера у СНП 18. II 1873. у НСаду. – А. Лукић (Кнез Лазар), Ј. Маринковићка (Царица Милица), Ђ. Соколовић (Југ Богдан), М. Суботић (Од Коњица Ивко), Ј. Божовић (Од Омоља Живко), В. Марковић (Бановић Страхиња), Љ. Петровић (Вук Бранковић), Г. Пешић (Милан Топлица, Миљко Југовић), Ј. Бунић (Иван Косанчић), xxx (Мусић Стеван), xxx (Петар Браничевић), Н. Зорић (Милош Обилић), А. Рашић (Војин), П. Степић (Мирко), xxx (Радмило), xxx (Веселин), xxx (Љубидраг), xxx (Стојан), Л. Хаџићева (Влајко), М. Станчић (Бошко), А. Сајевић (Раде Неимар), Љ. Зорићева (Слуга Божидар). – Изведено 9 пута.

ЛИТ: А-м, Србско народно позориште, Даница, 1862, бр. 1, с. 15; А-м, Србско народно позориште. Н. Сад, 3. III 1863. „Зидање Раванице“, Даница, 1863, бр. 10, с. 159; А-м, У недељу, 5. марта: „Зидање Раванице“, Србски дневник, 1863, бр. 55, с. 4; А-м, Србско народно позориште. Осек, 21. IV 1865. „Зидање Раванице“, Даница, 1863, бр. 18, с. 286-287; А-м, Србско народно позориште. Вршац, 21. V 1863. „Зидање Раванице“, Даница, 1863, бр. 23, с. 366; А-м, Србско народно позориште, Матица, 1865-66, бр. 3, с. 69; А-м, Из бачко-потиског дистрикта 18. јул., Застава, 1866, бр. 49, с. 4; Кеста, Српско народно позориште у Вршцу, Застава, 1880, бр. 11, с. 2; А-м, Атанасије Николић, Јавор, 1882, бр. 33, с. 1053; -о-, (Српско народно позориште у Панчеву), Стражилово, 1885, бр. 4, с. 126; Др Д., Рума. 21. 7. „Зидање Раванице“, мелодрама у 3 радње од А. Николића, Застава, 1885, бр. 120, с. 3; М. Б. М., „Зидање Раванице“, мелодрама у 3 чина од А. Николића, Јавор, 1886, бр. 3, с. 85-91; О., Зидање Раванице, Позориште, НСад 1890, бр. 15, с. 58-59.

В. В.