ЗЕРЕМСКИ Љубица

ЗЕРЕМСКИ Љубица – референт за опште послове (Београд, 24. VIII 1926 – Нови Сад, 10. IX 1995). Завршила је 4 разреда основне школе и 3 разреда гимназије. У СНП је радила као административни службеник од 1. IX 1953, а касније је распоређена на место референта за опште послове, на којем је остала до пензионисања, 20. III 1978. Активно је радила у синдикалној подружници, бирана је у Позоришни савет и два пута у УО СНП.

Р. Б.