ЗЕЉКОВИЋ Мара рођ. Павловић

ЗЕЉКОВИЋ Мара рођ. Павловић – драмска глумица (Нови Сад, 14. IV 1914 – Бања Лука, 6. VI 1979). Отац Влада мизучар, родом из Моловина у Срему, а мати Милка рођ. Николић, домаћица. Сестра јој је Косана Павловић-Ћјећињски, глумица и певачица (Нови Сад, 1909 – Познањ, Пољска, 1976), која је до 1934. играла на бањалучкој сцени, супруг глумац Влада З. (в). Из бањалучке Учитељске школе прешла је у новоосновано НП Врбашке бановине 1932. Затим је била глумица НП у Нишу, па од 1939. до 1941. у трупи Друштва за СНП, где је наступала у епизодним и мањим улогама (познато је само да је играла у комадима Кир Јања и Обичан човек). За време рата је била у Бгду, па у Сарајеву (1945-1949), а од 1949. до пензионисања (1965) је у Бањој Луци. Играла је средње и епизодне улоге, најчешће из комичарског фаха, а хуморне ефекте постизала је реалистичним гестом и неизвештаченошћу говорне фразе.

ЛИТ: А-м, СНП гостовало је с успехом у Срем. Карловцима, Дан, 23. III 1940; А-м, Осамдесетогодишњи јубилеј СНП, Дан, 4. X 1940; А-м, СНП на гостовању у Иригу, Дан, 8. II 1941.

З. Т. Ј.