ЗЕЦ

ЗЕЦ – шаљива игра у 3 чина. Написао: Иван Иљич Мјасњицки. Праизведба у Москви, прво извођење  у нашој земљи 27. IV 1893. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 29. V 1893. у Сремској Митровици. Превео: Милован Ђ. Глишић. Подела узета са плаката представе одржане 8. IV 1895. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; П. Добриновић (Спјешњев), С. Бакаловићка (Олга), М. Козловићева (Мара), Д. Ружићка (Оњегина), М. Марковићка (Љубица), Д. Спасић (Краснопољски), Д. Васиљевићка (Кашкина), Ј. Добриновићка (Рогошкина), К. Васиљевић (Насосов), С. Стефановић (Лињков), М. Николић (Пфајфер), Д. Туцаковићева (Васиљевна), З. Ђуришићева (Глаша), Љ. Душановићка (Агафјушка), Д. Весићева (Аксињушка). – Изведено 24 пута.

Премијера у СНП 12. XII 1909. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; М. Хаџи-Динић (Спјешњев), С. Бакаловићка (Олга), М. Тодосићка (Оњегина), М. Марковићка (Љубица), Д. Спасић (Краснопољски), Д. Васиљевићка (Кашкина), Д. Николићка (Рогошкина), С. Стефановић (Насосов), Р. Спиридоновић (Лињков), Б. Николић (Пфајфер), О. Освалдова (Васиљевна), М. Јосићева (Глаша), Л. Нишлићка (Агафјушка), К. Виловчева (Аксињушка). – Изведено 6 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 13. II 1919. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Ј. Кучера (Љубица), П. Рајичићка (Кашкина), Н. Динић, Д. Спасић, М. Душановић, Д. Васиљевићка, М. Хаџићева, Д. Матејићка.

Премијера у НП у НСаду 14. III 1923. – Рд. Н. Динић; Стеван Јовановић (Спјешњев), П. Алмажановићка (Олга), Д. Васиљевићка (Оњегина), Р. Кранчевићка (Љубица), Д. Спасић (Краснопољски), М. Верешчагина (Кашкина), Д. Матејићка (Рогошкина), М. Душановић (Насосов), Р. Алмажановић (Лињков), М. Јанковићка (Агафјушка), М. Авировићева (Аксињушка), В. Виловац (Пфајфер), М. Филиповићка (Глаша). – У НП изведено укупно 11 пута.

Премијера  у СНП 15. XI 1927. у Вршцу. – Рд. Н. Динић; П. Матић (Спјешњев), Ј. Матићка (Олга), Р. Нинковићка (Мара), М. Динићка (Љубица), Д. Павићевићка (Мишурина), С. Никачевић (Краснопољски), Ј. Харитоновић (Насасов), Р. Павићевић (Пфајфер), Стеван Јовановић (Лињков), Л. Јосиповићка (Рогошкина), Х. Харитоновићка (Кашкина), Љ. Драгићка (Глаша), Ј. Краснићева (Агафјушка), С. Душановић (Аксипоњушко). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Застава, 22. X 1893; Ј. Хр(аниловић), „Зец“, Позориште, НСад 1896, бр. 15, с. 58-59; А-м, Српска народна позоришна дружина у Сомбору, Позориште, НСад 1904, бр. 3, с. 20-21; (Ј.) Г(рчић), Зец, Ново Позориште, НСад 1909, бр. 29, с. 115; А-м, Српско народно позориште, Сриемске новине, Вуковар 1909, бр. 80, с. 5; А-м, Зец, Застава, 18. II 1919; Б. Л., Позориште и уметност, Слобода, НСад 1919, бр. 28, с. 3.

М. М.