ЗДРАВИЋ Паулина

ЗДРАВИЋ Паулина – шеф рачуноводства (Нови Сад, 7. VII 1913 – Нови Сад, 9. II 1997). Завршила је трговачку академију и положила стручни испит за рачунског режисера у НСаду. У СНП је радила од 1. II 1953. најпре као финансијски књиговођа, а од 1958. као шеф рачуноводства – до пензионисања, 31. VIII 1968, а онда се реактивирала и водила рачуноводство Стеријиног позорја.

Р. Б.