ЗАПУНИДИС Леонидас

ЗАПУНИДИС Леонидас – главни реквизитар (Псилокастро-Драма, Грчка, 15. VIII 1930 – Нови Сад, 30/31. I 2012). Осмогодишњу школу завршио је у Грчкој, а у НСаду је изучио тапетарски занат и стекао звање КВ радника. У СНП је за реквизитара дошао из Новосадске индустрије намештаја „НИНА“ 10. II 1965. Пошто је радом показао организационе способности, 1978. је распоређен на место руководиоца реквизите. Као грчки држављанин учествовао је у грчкој демократској војсци ЕЛАС; у Југославију је дошао 15. VIII 1949, а југословенско држављанство добио 1968. Пензионисан је 2. IV 1990.

Р. Б.