ЗАГОН Иштван

ЗАГОН Иштван (István Zágon) – мађарски писац (Тисаселеш, 30. X 1893 – Будимпешта, 10. I 1975). Средњу школу завршио је у Сенти, а универзитет у Будимпешти. Мада са инжењерском дипломом, он се целог живота бавио позориштем и новинарством. Био је драматург у разним будимпештанским позориштима, те уредник културних рубрика у водећим новинама. Писац је већег броја драмских текстова, махом кабаретског типа. Писао је и хумористичку прозу, те сценарија за филмове од којих су неки имали знатан успех између два рата. Велик број оперетских и комедиографских текстова превео је на мађарски. Двадесетих и тридесетих г. био је на мађарским сценама веома популаран. Његов успешан, лаки комад Џимби (Dzsimbi) изведен је у Н-Оп премијерно 10. I 1934, у преводу Калмана Месарића.

БИБЛ: Паметни Ћира, бурлеска у једном чину, Скопље 1939.

Б. Кв.