ЗАДУЖБИНА ЦАРА ЛАЗАРА

ЗАДУЖБИНА ЦАРА ЛАЗАРА – слика из српске прошлости у стиховима у 5 чинова с певањем. Написао: Милорад Поповић Шапчанин. Музика: Јосип Шлезингер и Хуго Доубек. Прво извођење 23. III 1891. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 12. I 1892. у НСаду. – Рд. П.Добриновић; А. Лукић (Цар Лазар), С. Вујићка (Царица Милица), С. Бакаловићка (Вукосава), Т. Лукићка (Мара), Д. Ружић (Југ Богдан), С. Рајковић (Миљко), Т. Илић (Бошко), З. Стефановићева (Влајко), Д. Спасић (Дамјан), С. Стефановић (Војин), С. Станковић (Огњан), М. Карапетровић (Милош Обилић), С. Славнић (Вук Бранковић), П. Добриновић (Хомољац Живко), М. Стојковић (Коњичанин Ивко), М. Марковић (Раде неимар), Ј. Жикић (Патријарх Јеврем), П. Добриновић (Игуман Арсеније), Ђ. Бакаловић (Драго), Т. Станковић (Голубан), К. Васиљевић (Пустињак), М. Марковићка (Прва дворкиња), С. Миљковићка (Друга дворкиња), Д. Васиљевићка (Трећа дворкиња), К. Жикићка (Четврта дворкиња), Ј. Весићева (Пета дворкиња), Т. Ловренчићева (Шеста дворкиња), Д. Весићева (Седма дворкиња). – Изведено 43 пута.

Обновљено као премијера у СНП 3. XII 1897. у Осијеку. – Рд. П. Добриновић; А. Лукић (Цар Лазар), С. Вујићка (Царица Милица), Љ. Душановићка (Високи Стеван), С. Бакаловићка (Вукосава), Д. Васиљевићка (Мара), Д. Ружић (Југ Богдан), Д. Спасић (Дамјан), Ђ. Бакаловић (Бошко), Ј. Тодосић (Патријарх Јеврем), П. Добриновић (Кир Арсеније), Л. Поповић (Милош Обилић), М. Хаџи-Динић (Вук Бранковић), Ј. Душановић (Живко Хомољац), М. Марковић (Раде неимар), З. Ђуришићева (Голубан), Д. Николићка (Прва дворкиња), М. Тодосићка (Друга дворкиња), Л. Вујичићева (Трећа дворкиња), С. Станковић (Миљко), С. Стефановић (Војин), Р. Павићевић (Огњан), Д. Стефановићева (Влајко), К. Васиљевић (Пустињак), М. Николић (Драго златар). – Изведено 17 пута.

Обновљено као премијера у СНП 25. IV 1900. у Сомбору. –    Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Цар Лазар), Т. Лукићка (Царица Милица), М. Радошевићева (Високи Стеван), С. Бакаловићка (Вукосава), М. Тодосићка (Мара), Д. Ружић (Југ Богдан), Д. Спасић (Дамјан), Ђ. Бакаловић (Бошко), А. Ботић (Патријарх Јеврем), Л. Поповић (Кир Арсеније), Ј. Тодосић (Милош Обилић), М. Хаџи-Динић (Вук Бранковић), М. Николић (Живко Хомољац), М. Марковић (Раде неимар), З. Добриновићка (Голубан), Д. Николићка (Прва дворкиња), Д. Васиљевићка (Друга дворкиња), Л. Вујичићева (Трећа дворкиња), А. Стојановић (Миљко), С.Стефановић (Огњан), Д. Спасићка (Влајко), К. Васиљевић (Пустињак), П. Крстоношић (Драго златар), Д. Туцаковићева (Златан). – Изведено 13 пута.

Обновљено као премијера у СНП 7. VI 1902. у Великом Бечкереку. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Цар Лазар), С. Вујићка (Царица Милица), Е. Слука (Високи Стеван), Т. Лукићка (Вукосава), С. Бакаловићка (Мара), Д. Ружић (Југ Богдан), Ђ. Бакаловић (Бошко), А. Ботић (Патријарх Јеврем), В. Јуришић (Кир Арсеније), В. Виловац (Милош Обилић), М. Хаџи-Динић (Вук Бранковић), М. Николић (Живко Хомољац), М.Марковић (Раде неимар), М. Козловићева (Голубан), Д. Николићка (Прва дворкиња), Д. Васиљевићка (Друга дворкиња), Л. Вујичићева (Трећа дворкиња), А. Стојановић (Миљко), Д. Спасићка (Влајко), К. Васиљевић (Пустињак). – Изведено 4 пута.

Обновљено као премијера у СНП 21. XI 1905. у Осијеку. – Рд. А. Лукић; А. Лукић (Цар Лазар), С. Вујићка (Царица Милица), Ј. Стојановићка (Високи Стеван), Т. Лукићка (Вукосава), С. Бакаловићка (Мара), Д. Ружић (Југ Богдан), М. Матејић (Дамјан), Ђ. Бакаловић (Бошко), М. Николић (Патријарх Јеврем), Д. Кранчевић (Кир Арсеније), В. Виловац (Милош Обилић), С. Лијанка (Вук Бранковић), Ј. Душановић (Живко Хомољац), М. Марковић (Раде неимар), М. Козловићева (Голубан), М. Марковићка (Прва дворкиња), Д. Николићка (Друга дворкиња), Д. Васиљевићка (Трећа дворкиња), К. Виловчевица (Четврта дворкиња), А. Стојановић (Миљко), Ђ. Маџарић (Огњан), Д. Спасићка (Влајко), К. Васиљевић (Пустињак), С. Стефановић (Драго златар), С. Ранковићева (Златан). – Изведено 17 пута.

Обновљено као премијера у СНП 3.  XI 1907. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Цар Лазар), Т. Лукићка (Царица Милица), Ј. Стојановићка (Високи Стеван), Д. Матејићка (Вукосава), Д. Васиљевићка (Мара), Д. Ружић (Југ Богдан), М. Матејић (Дамјан), Љ. Иличић (Бошко, Влајко), Р. Спиридоновић (Патријарх Јеврем), Д.  Кранчевић (Кир Арсеније), Б. Николић (Милош Обилић, Бошко), Н. Сланкаменац (Вук Бранковић, Огњан), Д. Спасић (Живко Хомољац), М. Марковић (Раде неимар), Д. Иличићка (Голубан), А. Стојановић (Миљко), xxx (Војин), К. Васиљевић (Пустињак), С. Стефановић (Драго златар), С. Ранковићева (Златан). – Изведено 29 пута.

Обновљено као премијера у СНП 15. VIII 1912. у Великом Бечкереку. – В. Виловац (Цар Лазар), Д. Васиљевићка (Царица Милица), М. Ђорђевићева (Високи Стеван), Д. Матејићка (Вукосава), К. Виловчевица (Мара), Д. Ружић (Југ Богдан), М. Матејић (Дамјан), В. Ивановић (Бошко), С. Стефановић (Патријарх Јеврем), Д. Кранчевић (Кир Арсеније), И. Динуловић (Милош Обилић), М. Хаџи-Динић (Вук Бранковић), Д. Спасић (Живко Хомољац), Ј. Цвијановић (Раде неимар), Љ. Јосићева (Голубан), Р. Алмажановић (Миљко), С. Стефановић (Огњан), С. Ђуркић (Влајко), К. Васиљевић (Пустињак), Н. Гашић (Драго златар). – Изведено 6 пута.

БИБЛ: Милорад Поповић Шапчанин, Задужбина, НСад 1893.

ЛИТ: Ј. Хр(аниловић), Задужбина цара Лазара, Позориште, НСад 1892, бр. 10,  с. 38-39; Ј. Храниловић, „Задужбина цара Лазара“, слика из српске прошлости, с певањем, у 5 раздела, написао М. П. Шапчанин, Јавор, 1892, бр. 10, с. 153-156; Нил, Српско народно позориште у Карловцима, Застава, 9. II 1894; А-м, С. Н. П. у Суботици, Суботичке новине, 1894, бр. 16, с. 3; (Ј.) Г(рчић), Задужбина цара Лазара, Позориште, НСад 1895, бр. 3, с. 10-11; П., Прва представа у новом позоришту, Наше доба, НСад 1895, бр. 11, с. 3; А-м, О одржаној представи „Задужбина цара Лазара“..., Стража, НСад 1895, бр. 11, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац 1896, бр. 44, с. 3; Ј. Задужбина цара Лазара, Позориште, НСад 1898, бр. 13, с. 62-63; А-м, У недељу. 8. нов. гледали смо: „Задужбина цара Лазара“, Србадија, Велика Кикинда 1898, бр. 62, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Српство, Вршац 1898, бр. 90, с. 3; Ј., Задужбина цара Лазара, Позориште, НСад 1900, бр. 7, с. 27; М., „Задужбина цара Лазара“, слика из српске прошлости, Застава, 11. I 1900; А-м, Српска позоришна дружина у Тителу, Застава, 4. VII 1901; А-м, „Задужбина цара Лазара“ од Милорада П. Шапчанина, Браник, 1901, бр. 144, с. 3; А-м, Задужбина цара Лазара, Позориште, НСад 1901, бр. 25, с. 153-155; Б., У среду. 21. новембра давана је „Задужбина цара Лазара“, Застава, 24. XI 1901; -р-, Задужбина цара Лазара, Позориште, НСад 1901, бр. 28, с. 166-167; (Ј.) Г(рчић), Задужбина, Позориште, НСад 1907, бр. 21, с. 137-138; Г., „Задужбина“, слика из српске прошлости у 5 чинова с певањем од Милорада П. Шапчанина, Браник, 1907, бр. 270, с. 3; А-м, „Задужбина цара Лазара“, Ново Позориште, НСад 1910, бр. 1, с.158.

В. В.