ЗАДУШНЕ ЖЕНЕ (Wohltätige Frauen)

ЗАДУШНЕ ЖЕНЕ (Wohltätige Frauen) – шаљива игра у 4 чина. Написао: Адолф Л’Аронж. Прво извођење у Бечу, 8. X 1879.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 5. III 1896. у НСаду. Превео: Милан А. Јовановић. – Рд. П. Добриновић; Д. Ружић (Мајор Рудок пл. Родек), Д. Ружићка (Клементина пл. Прас), М. Марковић (Емил пл. Прас), М. Тодосићка (Генералица Вајејинг), Д. Миловановићка (Госпођа пл. Сенчер), В. Милићевићка (Госпођа Маркус), З. Марковићка (Госпођа Фридхајм), Д. Весићева (Госпођа пл. Спросен), Ј. Душановић (Варошки сенатор Кизл), Ђ. Бакаловић (Рентије Сисхолц), С. Филиповић (Вурм), Д. Спасић (Фридрих Мепсл), М. Марковићка (Отилија), Д. Тодосић (Јулије), Ј. Тодосић (Ханс Вернер), Т. Лукићка (Марта Штајн), Ј. Весићева (Ана), П. Добриновић (Хуберт), З. Ђуришићева (Марија), Д. Туцаковићева (Паула), К. Жикићка (Госпођа Сајболд), С. Бајин (Касапин). – Изведено 11 пута.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), Задушне жене, Позориште, НСад 1896, бр. 37, с. 146-147; Ј. Г(рчић), „Задушне жене“, шаљива игра у четири чина, написао Адолф Ларонж, Браник, 1896, бр. 33, с. 1; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац 1896, бр. 44, с. 3; А-м, Гостовање Српског народног позоришта у Панчеву, Браник, 1897, бр. 11, с. 3; А-м, Из позоришта, Ново време, Земун 1897, бр. 21, с. 4.

В. В.