ВЕРТЕР (Werther)

ВЕРТЕР (Werther) лирска драма у 4 чина. Музика: Жил Масне. Либрето (по Гетеу): Едуар Бло, Пол Милије и Жорж Хартман. Прво извођење у Бечу, 16. II 1892, у нашој земљи 29. X 1901. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 30. X 1920. у НСаду. Прев.: Милан Димовић. – Рд. И. Армиди, дир. Х. Маржинец; И. Армиди (Вертер), М. Верон (Алберт), Б. Дубска (Лота), К. Дубска (Софија), В. Ширај (Кмет), П. Фигуровски (Шмит), А. Барањиков (Јохан), С. Дружинић (Брилман), Т. Вертачник (Кети), Ј. Савић (Сељак). Изведено 14 пута.

Премијера у СНП 30. V 1952. у НСаду. Рд. М. Фотез к. г., дир. В. Тополковић, Д. Жупанић, сц. Ђ. Табаковић к. г., ас. рд. В. Керешевић; Д. Бурић (Вертер), В. Поповић (Алберт), М. Хаднађев (Начелник), В. Цвејић (Шмит), В. Нецков (Јохан), М. Секулић (Брилман), М. Врчевић,  Н. Крушлин (Шарлота), М. Мирчов, З. Николић (Софија), В. Опанчаревић (Кетхен). Изведено 16 пута, глед. 5089.

Премијера у СНП 5. II 1968. у НСаду. Рд. А. Радошевић к. г., дир. М. Јагушт, И. Топлак, сц. М. Лесковац, к. С. Јатић, ас. рд. Ђ. Молдовановић; В. Куцуловић, Л. Манцин (Вертер), Ф. Пухар (Алберт), С. Дракулић (Управитељ имања), Ф. Кнебл (Шмит), Ј. Фејк, С. Матановић (Јохан), А. Херћан-Бодрич (Лота), И. Давосир-Матановић, З. Николић (Софија) Изведено 9 пута, глед. 3704.

БИБЛ: Вертер, лирска драма у четири чина (пет слика). По Гетеу написали Е. Бло, П. Милије и Ж. Хартман. Музика од Жила Маснеа. Превео Милан Димовић, Бгд 1914.

ЛИТ: А-м, Вертер, Јединство, 20. X 1920; О. С(уботи)ћ, „Вертер“ (реприза), Застава, 23. X 1921; Н. Грба, Жил Масне: „Вертер“ на сцени Новосадске опере, СВ, 7. VI 1952; Н. Петин, Поводом премијере у Н. Саду, НС, 1952, бр. 43-44, с. 6; А-м, Опера Српског народног позоришта, Сцена, НСад 1968,  књ. 1, бр. 2, с. 220; Г. Д(ивљак)-А(рок), Као у магли, Дневник, 5. II 1968; Б. Рушкуц, Искрени доживљај, Дневник, 7. II 1968; И. Врсајков, Нови Сад: 20 година Опере. Лудвиг Минкус: Дон Кихот. Жил Масне: Вертер, Борба, 10. II 1968.

В. П.