МИЉКОВИЋ Милутин

МИЉКОВИЋ Милутин – преводилац. Његов превод, са немачке прераде Паула Линдауа, драме Галеото или Велики Галеото Хосеа Ечегареја изведен је у НП у Бгду 21. I 1889. а у СНП 20. VI 1895. Можда се ради о правнику и универзитетском професору (Липолист код Шапца, 19. VII 1864 – Суботица, 11. II 1922), који је средином осамдесетих г. XIX века завршио права у Бечу а потом до 1898. живео у Бгду (до премештаја у Ваљево и даље…) и који је преводио са немачког поглавито правне и криминалистичке књиге и студије, али немамо потврду да се као млад правник упуштао и у превођење позоришне литературе.
ЛИТ: (Ј) Г(рчић), Галеото, драма у три чина, с предигром, написао Хозе Ечегареј, прев. М. Миљковић, Позориште, НСад, 1896, бр. 21, с. 2, 6-7.