УЗЕЛАЦ Мара

УЗЕЛАЦ Мара – секретар дирекције Драме (Делчево, Македонија, 28. VII 1927 – Нови Сад, ?. ?. 1985). Још као малолетна девојка августа 1944. прикључила се партизанском покрету. Деловала је као секретар (од 8. X 1944. до 30. XI 1947) па као руководилац одељења (од 1. XII 1947. до 12. V 1949) у среском комитету Народноослободилачког одбора Македоније, истовремено похађајући школу. Нижу гимназију је завршила 1950. у Бгду, где је од 13. V 1949. до 31. VII 1950. радила као инструктор у СК НОЈ. У Градски комитет Савеза комуниста Србије у Зрењанину премештена је 1. VIII 1950. и у њему радила до 30. VI 1951, да би од 1. VII 1951. до 15. VIII 1961. била запослена као секретар зрењанинског НП „Тоша Јовановић“. Стручни испит за звање канцеларијског референта положила је у Зрењанину 1954. За секретара Драме СНП примљена је 16. VIII 1961. и тај посао је обављала до пензионисања, 31. VIII 1979. Већ у зрењанинском театру обучила се за обављање разних позоришних послова (од преписке и вођења записника до уговарања гостовања, устројавања персоналних досијеа, чак и позоришне библиотеке), што је, уз њену огромну посвећеност радним задацима и глумцима понаособ, резултирало да као секретар Драме СНП буде такорећи незамењива.

В. В.