УВАЖЕНИ ПРЕДАВАЧ

УВАЖЕНИ ПРЕДАВАЧ – позоришни комад у једном чину од непознатог аутора.

Прво извођење у СНП 16. X 1932. у Тителу (са једночинком Спортисти). Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.