УЉАНИШЧЕВ В.

УЉАНИШЧЕВ В. – сценограф Н-Оп, руског порекла. Познато је само да је потписао сценографије за комаде Довер Кале Јулиуса Берстла (16. V 1928), Чарли А. и В. Јагершмитових (9. X 1928) и Мистериозни Камић Ј. Кулунџића (28. I 1930) – сва три припремљена и премијерно изведена у Сомбору, што можда указује да је живео у овом граду.