УБИЦА (Les Vengeurs)

УБИЦА (Les Vengeurs) – драма у 5 чинова. Написао: Едуар Плувије. Прво извођење у Паризу, 1851, у нашој земљи 10. V 1886. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 25. III 1887. у НСаду. Превео: Драгутин П. Јовановић. – Рд. П. Добриновић; А. Лукић (Војвода Новајски), В.  Миљковић (Емануило Керал), М. Димитријевић (Витез Сен-Совер), Д. Ружић (Феникс Порион), В. Димитријевић (Леже), Д. Ружићка (Војвоткиња Новајска), Л. Хаџићева (Марија, Дијана, Елија), М. Марковић (Бламон), М. Максимовићева (Бланша Новајска), С. Миљковићка (Колета), П. Добриновић (Рок), С. Лазић (Ралф), А. Милојевић (Човек у црнини), С. Кестерчанек (Отац младин), Т. Исајловић (Младожења), К. Васиљевић (Крчмар код „Црвеног сунца“), М. Врга (Жандарски официр), Д. Николићева (Мати младина), З. Милојевићка (Млада). – Изведено 7 пута.

ЛИТ: С., Убица, Позориште, НСад, 1887, бр. 7, с. 27; Ненад, Српско народно позориште, Застава, 1888, бр. 164, с. 3.

В. В.