ТУЂИНКА (L’étrangère)

ТУЂИНКА (L’étrangère) – шаљива игра у 5 чинова. Написао: Александар Дима Син. Прво извођење у Паризу, 14. II 1876.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 7. III 1889. у Панчеву. Превео: Бранко М. Јовановић. Подела узета са плаката представе одржане 24. II 1890. у НСаду. – Рд. В. Миљковић; М. Димитријевић (Херцег Сетмон), Т. Лукићка (Катинка), К. Делини (Морисо), А. Лукић (Доктор Ремонен), В. Миљковић (Жерар), С. Бакаловићка (Маркиза Римијер), С. Стефановић (Ермелин), С. Миљковићка (Ермелинова), К. Васиљевић (Калмерон), М. Марковићка (Калмеронова), М. Марковић (Ги Д’Алт), Ђ. Бакаловић (Бернекур), Д. Ружић (Клерксн), С. Вујићка (Клеркснова), М. Ивковић (Слуга код Клерксна), М. Живковић (Слуга код Сетмона), Д. Настасић (Члан полиције). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: К-ћ, Туђинка, Позориште, НСад, 1890, бр. 27, с. 106-107; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 12, с. 2.

В. В.