ТРИКОШ И КАКОЛЕ (Tricoche et Cacolet)

ТРИКОШ И КАКОЛЕ (Tricoche et Cacolet) – детективска шаљива игра у 5 чинова. Написали: Анри Мејак и Лидовик Алеви. Прво извођење у Паризу, 1871, у нашој земљи 10. XI 1879. у НП у Бгду.

Прво извођење у НП у НСаду 18. IX 1922. Превео: Александар Радуловић. – Рд. Б. Цветковић; Д. Спасић (Барон Фан дер Пуф), К. Цветковићка (Бернардина, Бароница Фан дер Пуфова), С. Јовановић (Кнез Емил Сатернански), К. Васиљевић (Исак, Трикош, Носач, Лињон, Пероке, Сер Ричард Берлингтон), М. Хаџи-Динић (Сифесто, Каколе, Брендамур, Петишар, Калник, Виљем), В. Ивановић (Мехмед паша), Р. Алмажановић (Брелок), В. Јовановићка (Жоржета, Лизета), С. Савић (Жозеф), Л. Лазаревић (Иполит), М. Филиповићка (Вирђинија), П. Рајчићка (Госпођица Бонбасова), В. Виловац (Шикар), Д. Бајић (Бонфлер), М. Пашко (Пататра, Жистен), Ј. Силајџић (Вратар, Кокар), Д. Матејићка (Бокетовица), Ј. Стојчевић (Ескопет), О. Кожај (Тирлин). – Изведено 12 пута.

Прво извођење у СНП 24. IX 1925. у Тителу. Подела узета са плаката представе одржане 5. XI 1925. у Великој Кикинди. – Рд. Н. Динић; С. Савић (Барон Пфандер Пуф), И. Душановићка (Бернардина Пфандер Пуфова), А. Рашковић (Кнез Емил Сатернански), Н. Динић (Исак Јеврејин, Трикош, Пероке, Сер Ричард Берлингтон), М. Душановић (Сафелто, Каколе, Брендамур, Калик, Виљем), Ј. Силајџић (Мехмед паша), М. Живановић (Брелок, Шикар), М. Динићка (Жоржета, Ворђинија, Мињон), С. Душановић (Јосиф, Келнер), Ђ. Козомара (Хиполит), Н. Живановићка (Вратарка, Служавка), П. Алмажановић-Слука (Бонбасова), М. Авировићева (Бокетовица), Д. Марковић (Ескопет). – Изведено 7 пута.

ЛИТ: А-м, „Трикош и Каколе“, Застава, 20. IX 1922; В., Детективска прича „Трикош и Каколе“, Видовдан, НСад, 20. IX 1922; Хр., „Трикош и Каколе“, Јединство, 20. IX 1922; А. Ш., Трикош и Каколе од Мелака и Халевија, Радикалски гласник, Велики Бечкерек, 1924, бр. 36, с. 3.

В. В.