ТРИ ПУТА МАРГАРЕТА (Marguerite durch drei)

ТРИ ПУТА МАРГАРЕТА (Marguerite durch drei) – комедија у 3 чина. Написао: Фриц Швајферт. Прво извођење у Берлину, 1930.

Прво извођење у нашој земљи у Н-Оп 28. V 1932. у Великом Бечкереку. Превео: Томислав Танхофер. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Т. Танхофер; И. Танхофер (Маргарета), Ј. Ракуша (Леринц), Ј. Мартинчевић (Др Лудвиг), А. Алигер (Карло), М. Ајваз. – Изведено 12 пута.

ЛИТ: А-м, Háromszor Margaret, Hiradó, 1932, бр. 123, с. 3; А-м, „Трипут Маргарета“, Југословенски дневник, 1932, бр. 229, с. 5, бр. 232, с. 5; А-м, Новосадско-осјечко позориште у Н. Саду, Југословенски дневник, 1932, бр. 273, с. 5.

В. В.