ТРАЈХЛИНГЕР Вилхелм (Wilhelm Treichlinger)

ТРАЈХЛИНГЕР Вилхелм  (Wilhelm Treichlinger) – немачки либретиста (Беч, 12. II 1902 – Цирих, 11. XII 1973). По Карлу Голдонију (Il Mondo della luna) написао је либрето Die Welt auf dem Monde за комичну оперу Јозефа Хајдна, која је у СНП изведена 1975. под насловом Живот на Месецу.

ЛИТ: М. Хаднађев, „Живот на Месецу“ Јозефа Хајдна, Позориште, НСад, 24. VI 1975; А-м, „Живот на Месецу“, Дневник, 12. X 1975; О. Панди, Ватромет духовитих досетки, Дневник, 16. X 1975; А-м, A holdbéli világ, Magyar Szó, 7. V 1976.

В. В.