ТОТ Клаудија

ТОТ Клаудија – члан оперског оркестра, виолончелисткиња (Осијек, 4. II 1927 – ?). Студирала је на Музичкој академији у Згбу, а студије завршила у Бгду 1964. У СНП је радила хонорарно у сезони 1964/65; потом је прешла у Дубровник, у Градски оркестар, где је 1972. постала соло-челист, а истовремено је била и члан камерног састава „Collegium musicum Ragusinum“.

В. В.