ТОМИЋ Живојин Жика

ТОМИЋ Живојин Жика – оперски певач, тенор (Кладово, 12. IX 1896 – Титоград, 19. XI 1961). Певање је учио у Одеси и Бечу од 1917. до 1919, када је ангажован у Опери НП у Бгду и у њој, уз краће прекиде, остао до 1941. Од 1928. до 1930. био је на концертној турнеји по Италији, Француској и Јужној Америци, певајући углавном композиције југословенских композитора. Од 1945. је живео у Титограду, где се бавио педагошким радом и повремено наступао на концертима и на радију. У НП у НСаду гостовао је као Алфред у Травијати 30. X и 1. XI 1922. (и поново у овој улози 7. II 1948), Јењик у Проданој невести 23. XII 1922. и Гроф Алмавива у Севиљском берберину 7. XII 1924. Лирски тенор веома пријатне боје, певач и глумац устрептале осећајности и бујног темперамента, Т. је између два рата био живописна и омиљена личност наше оперске сцене. Снимио је много грамофонских плоча на којима су, поред арија из светског оперског репертоара, низом песама заступљени и наши композитори.

ЛИТ: О. С(уботи)ћ, Гостовање Живојина Томића у „Травијати“, Застава, 1. XI 1922; S. Zubac, „Der Barbier von Sevilla“, Deutsches Volksblatt, 27. XII 1924.

В. П.