ТОМИЋ Јосип Еуген

ТОМИЋ Јосип Еуген – књижевник (Славонска Пожега, 18. XI 1843 – Загреб, 14. VII 1906). Гимназију је полазио у Славонској Пожеги а завршио у Згбу, гдје је од 1858. до 1863. студирао теологију а затим право. Од 1867. дјеловао је у управној служби у Славонској Пожеги, а од 1868. у Згбу као владин перовођа, од 1875. као владин тајник, од 1892. као владин савјетник а од 1905. као бански савјетник. Уз то је од 1873. до 1879. обављао дужност драматурга ХНК. У млађем је добу писао пјесме, а од 1863. је наставио да се бави књижевношћу као новелист, романописац, драматичар, преводилац и писац фељтона, студија и чланака у тадашњим часописима. Прва му је повијесна приповијетка Крвни пир (1863). Под утјецајем А. Шеное написао је хисторијске романе Змај од Босне (1879), Капетанова кћи (1884), Емин-агина љуба (1888), Удовица (1891), За краља – за дом I, II (1894-95), те довршио Шеноину Клетву. Поткрај живота, у раздобљу Модерне, написао је своје најзначајније дјело –  реалистички друштвени роман Мелита (1899). У загребачком ХНК приказивана су његова дјела: Брачне понуде (1873), Затечени женик (1878), Барун Фрањо Тренк (1880), Господин тутор (1884), Пасторак (1893), Вероника Десинићка (1903) и Нови ред (1918). Написао је либрета за опере Ивана Зајца Лизинка и Твардовски (оба су тискана – 1878. и 1880). Превео је за ХНК око сто различних дјела, међу којима велик број оперских либрета Моцарта, Росинија, Белинија, Обера, Доницетија, Вердија, те драма с њемачког, француског, чешког и пољског (Шилер, Лаубе, Фредро, Сарду, Колар, Шамберк). У СНП су приказивани његови комади Пасторак (1905) и Барон Фрања Тренк (1907), те пријеводи Девојачки завет А. Фредроа (1877) и Монтроз Х. Лаубеа (1888).

БИБЛ: пријеводи: J. Kollar, Monika, Згб 1873; Abate da Ponte, Don Juan, Згб 1874; E. Scribe, Crni domino, Згб 1874; K. D’Ormeville, Ruy Blas, Згб 1875; F. Romani, Mjesečnica (La Sonnambula), Згб 1877; Дјела I-VIII, Згб 1966.

ЛИТ: В. Клаић, Јосип Еуген Томић, Виенац, Згб 1884, бр. 39-40; С. С. Крањчевић, Уз 40-годишњицу књижевног рада Ј. Е. Томића, Нада, Сарајево 1900, бр. 8; М. Огризовић, Јосип Еуген Томић, Хрватска смотра, Згб 1906, бр. 1; Ј. Ивакић, Јосип Еуген Томић, Народне новине, Згб 1918, бр. 248-249; Ш. Бален, Јосип Еуген Томић, Обзор, 1931, бр. 279; Е. Штампар, Јосип Еуген Томић, монографија, Згб 1939; Ш. Вучетић, Јосип Еуген Томић, предговор I књ. Т. Дјела, Згб 1966; М. Шицел, Јосип Еуген Томић, предговор књизи Јосип Еуген Томић, Пет стољећа хрватске књижевности, Згб 1970, књ. 45.

С. Б.