ТАРЂОНИ-ТОЦЕТИ Ђовани (Giovanni Targioni-Tozzetti)

ТАРЂОНИ-ТОЦЕТИ Ђовани (Giovanni Targioni-Tozzetti) – италијански либретист (17. III 1863 – 30. V 1934). Пријатељевао је са композитором Пјетром Маскањијем и за њега је, по истоименом драмском тексту Ђованија Верге, заједно са Гвидом Менашијем написао либрето за једночину оперу Кавалерија рустикана (Cavalleria rusticana), која је у СНП изведена 1910.

В. В.