ТАЛЕТОВ Петар

ТАЛЕТОВ Петар – драмски писац, преводилац и позоришни критичар (Београд, 1875 – Београд, 1955). Није познато када и где се школовао. До Првог светског рата (1914-1918) радио је као чиновник прес-бироа на владином листу „Трибуна“ (1910-1912), а за време рата је боравио у Француској. Био је дугогодишњи професиоиални београдски новинар. Песме, позоришне критике, приказе и огледе, објављивао је у листовима и часописима: „Искра“ (1898), „Звезда“ (1899-1900, 1912), „Зора“ (1900), „Позориште“ (1901), „Бранково коло“ (1901-1902), „Летопис Матице српске“ (1901-1902), „Нада“ (1901-1902), „Босанска вила“ (1907-1909), „Народ“ (1907), „Трибуна“ (1910-1912), „Дело“ (1913-1915), „La Serbie“ (1918), „Листићи“ (1920), „Младост“ (1928), „Дачићеве народне новине“ (1936) и другде. Са немачког је превео: Сахер Мазох, Одабране новеле, Бгд 1896; Сахер Мазох, Женски султан, роман, књ. 1-3, Бгд 1898; А. Шницлер, Умирање, Бгд б. г. Објавио је неколико књига из социологије и политике: Савремени политичари, Бгд б. г.; Социологија и литература, Бгд 1921; Франц Јозеф Владавина личног апсолутизма, I део, Бгд 1927; Демократизам, Бгд 1928, а написао је и два социолошка романа: Новац, Мостар 1906, и Нови људи, Бгд 1920. Осим позоришних рецензија, објавио је два исцрпна глумачка портрета, о Софији-Цоци Ђорђевић („Босанска вила“, 1908) и о Илији-Чичи Станојевићу („Дело“, 1915). У НП у Бгду изведен је његов превод комада А. Шницлера Код зеленог папагаја (1913), а СНП у НСаду приказало је његову Београдску трилогију (1931).

БИБЛ: Мраз, једна драмска сцена, ЛМС, 1902, књ. 216, с. 81-96; Београдска трилогија, Згб 1932.

ЛИТ: М. Савић, Мраз“, драма Пере С. Талетова, Рад и именик Матице српске за 1902, НСад 1903, с. 30; Стармлади (П. Крстоношић), Београдски критичар и један пајац, Стармлади, 1907, бр. 16, с. 127; Бановић Страхиња (Ж. Ј. Младеновић), Радић и Пера Талетов, Балкан, 1925, бр. 281, с. 1; А-м, Премијера Београдске трилогије од г. Пере Талетова, Југословенски дневник, 1931, бр. 51, с. 2; С. Томашић, Београдска трилогија. Три социјалне актовке П. С. Талетова, Књижевне новине, 1931, бр. 9, с. 9.

Ђ. П.