ТАКО ЈЕ МОРАЛО БИТИ

ТАКО ЈЕ МОРАЛО БИТИ – драма у 4 чина. Написао: Бранислав Ђ. Нушић. Прво извођење 19. X 1900. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 27. III 1901. у Панчеву. Подела узета са плаката представе одржане 16. XI 1901. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; В. Виловац (Јаков Недељковић), Љ. Динићка (Марија), М. Марковићка (Јела), З. Добриновићка (Станка), Д. Спасић (Ђорђе Ђорђевић), Ј. Душановић (Јанковић), А. Стојановић (Милан), К. Васиљевић (Љубомир Несторовић), Л. Вујичићева (Софија). – Изведено 18 пута.

Обновљено као премијера у СНП 7. II 1905. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; А. Лукић (Јаков Недељковић), М. Тодосићка (Марија), М. Марковићка (Јела), Ј. Барјактаровићка (Станка), Д. Спасић (Ђорђе Ђорђевић), П. Добриновић (Јанковић), А. Стојановић (Милан), К. Васиљевић (Љубомир Несторовић), К. Виловчевица (Софија). – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Бранислав Ђ. Нушић, Тако је морало бити, Бгд 1902.

ЛИТ: А-м, „Тако је морало бити“, драма у 4 чина од Бранислава Нушића, Браник, 1901, бр. 138, с. 2-3; А-м, Драма у 4 чина „Тако је морало бити“ од Б. Нушића, Грађанин, Панчево, 1901, бр. 14, с. 2; А-м, „Тако је морало бити“ Панчеву), Позоришни лист, Бгд, 1901, бр. 30, с. 161; Ј. Хр(аниловић), Тако је морало бити, Позориште, НСад, 1901, бр. 17, с. 122-123; -Вић, У прошлу суботу приказала је наша народна позоришна дружина у Дунђерсковом позоришту „Тако је морало бити“, Застава, 10. XI 1901; Ј., Драма из српског живота „Тако је морало бити“, Народност, Панчево, 1903, бр. 16, с. 4; А-м, Прослава двадесетпетогодишњице Бранислава Нушића, Застава, 26. I 1905; (Ј.), Г(рчић), Тако је морало бити, Позориште, НСад, 1905, бр. 20, с. 82-83.

В. В.