ТАЈНИ АГЕНТ (Der geheime Agent)

ТАЈНИ АГЕНТ (Der geheime Agent) – шаљива игра у 5 чинова. Написао: Фридрих Вилхелм фон Хаклендер. Прво извођење у Минхену, 1850.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 3. IV 1875. у НСаду. Превео: Сава Петровић. – Д. Ружић (Алфред), Д. Ружићка (Херцегиња), Ј. Сајевићка (Кнегиња Евђенија), А. Лукић (Гроф Штајнхаузен), В. Марковић (Гроф Оскар), Н. Зорић (Велики дворник), Вујић (Тајни саветник), Ј. Божовић (Придворник), П. Добриновић (Ђорђе), Ј. Бунић (Коморник). – Изведено 1 пут.

В. В.