ШТРОМФАЈЕВИ (A Stromfai család)

ШТРОМФАЈЕВИ (A Stromfai család) – позоришна игра у 3 чина. Написао: Гергељ Чики. Прво извођење у Будимпешти, 1882.

Прво извођење у нашој земљи у СНП неутврђеног датума 1888. у Великој Кикинди. Превео: Милан А. Јовановић. Подела узета са плаката представе одржане 20. I 1890. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; А. Лукић (Акош), Д. Ружићка (Берта), С. Вујићка (Агнеска), М. Марковићка (Маргита), Т. Лукићка (Клара), М. Димитријевић (Вилмош), П. Добриновић (Липоци), В. Миљковић (Варнава), Ј. Стојчевић (Дионис), С. Миљковићка (Ида), Ј. Добриновићка (Станца), К. Васиљевић (Казимир), Д. Настасић (Жигмонд), Т. Илић (Др Лелеси), С. Стефановић (Др Силкеји), М. Марковић (Селевари), Ђ. Бакаловић (Зенон), К. Делини (Копороци), С. Бакаловићка (Варвајевица), Д. Жанова (Чепчејевица), М. Ивковић (Ђорђе), М. Живковић (Др Вираг). – Изведено 7 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Застава, 1889, бр. 16, с. 2; М., Штомфајеви, Позориште, НСад, 1890, бр. 6, с. 22-23.

В. В.