ШОЉА ТЕЈА (Une Tasse de thé)

ШОЉА ТЕЈА (Une Tasse de thé) – шаљива игра у 1 чину. Написали: Шарл-Луј-Етјен Нитер и Жозеф Дерлеј. Прво извођење у Паризу, 28. IX 1860, у нашој земљи 19. I 1872. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 8. VI 1872. у Вуковару. Превео: Гига Гершић. Подела узета са плаката представе одржане 26. I 1873. у НСаду (са једночинком Сланик). – В. Марковић (Барон), Ј. Маринковићка (Бароница), Л. Телечки (Камуфле), А. Лукић (Јован). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 22. I 1877. у Сомбору (са једночинком Без женидбе). – В. Марковић (Барон), М. Рајковићка (Бароница), А. Сајевић (Камуфле), С. Бошковић (Јован). – Изведено 9 пута.

Премијера у СНП 6. VII 1898. у НСаду (са једночинком Добре сведоџбе). – Рд. А. Лукић; Д. Спасић (Барон), Т. Лукићка (Бароница), М. Хаџи-Динић (Камуфле), Р. Павићевић (Јован). – Изведено 22 пута.

Премијера у СНП 21. X 1905. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; Д. Спасић (Барон), Т. Лукићка (Бароница), П. Добриновић (Камуфле), С. Стефановић (Јован). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 19. IX 1912. у Великом Бечкереку. – Рд. М. Хаџи-Динић; Д. Спасић (Барон), М. Марковићка (Бароница), М. Хаџи-Динић (Камуфле), С. Стефановић (Јован). – Изведено 4 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 30. I 1919. (са једночином опером Кнез Иво од Семберије). Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Д. Спасић (Барон), П. Рајичићка (Бароница), М. Хаџи-Динић (Камуфле). – Изведено 4 пута.

БИБЛ: Нитер и Дерлеј, Једна чаша чаја, прев. Ј. Романић, Згб 1901.

ЛИТ: М.,  „Сланик“, „Шоља теја“, Позориште, НСад, 1873, бр. 15, с. 58; Л.,  „Љубавно писмо“,  „Шоља теја“, „Мило за драго“, Позориште, НСад, 1873, бр. 50, с. 198-199; А-м, Српско народно позориште, Фрушка гора, Сремска Митровица, 1878, бр. 14, с. 109; М. С(ави)ћ, Шоља теја, Гренгоар, Позориште, НСад, 1881, бр. 22, с. 86-87; М. С(ави)ћ, Гренгоар и Шоља теја, Позориште, НСад, 1884, бр. 38, с. 150-151; А-м, Шоља теја, Наше доба, НСад, 1886, бр. 24, с. 3; А-м, Прошле суботе 7. о. м. гледали смо шаљиву игру „Шоља теја“, Србадија, Велика Кикинда, 1898, бр. 62, с. 3; А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Браник, 1912, бр. 47, с. 3; А-м, „Шоља теја“, Застава, 1919, бр. 17, с. 3.

В. В.