ШНИЦЕР Игнац (Ignaz Schnitzer)

ШНИЦЕР Игнац (Ignaz Schnitzer) – мађарско-аустријски књижевник, новинар и либретист (Будимпешта, 20. XII 1839 – Беч, 18. VI 1921). Од 1857. живео је у Бечу, а од 1867. до 1880. поново у Пешти и, коначно, од 1881. опет у Бечу – све време као сарадник и уредник разних листова и часописа. Био је веома везан за породицу Штраус; за оперету Барон Циганин Ј. Штрауса заједно са Ј. Мором написао је либрето (у НП у НСаду изведена 1922).

В. В.