ШЛЕЗИНГЕР Зигмунд (Siegmund Schlesinger)

ШЛЕЗИНГЕР Зигмунд (Siegmund Schlesinger) – аустријски комедиограф (Нове Место над Вахом, Чешка, 15. VI 1832 – Беч, 8. III 1918). Потекао је из јеврејске породице. Школовао се у родном месту, а студирао је у Бечу. Већ 1856. ступио је у редакцију тада популарног бечког листа „Morgenpost“, 1863. је прешао у редакцију листа „Fremdenblatt“, а од оснивања „Новог бечког дневног листа“ („Neues Wiener Tagblatt“, 1867) спадао је у његове најбоље фељтонисте. Као драматичар јавио се лакрдијама и шалама још на почетку новинарске каријере; писао их је сам или са другим ауторима и оне су имале успеха на периферијским позорницама. Од преласка у „Fremdenblatt“ окренуо се шаљивим једночинкама (In den Rauchwolken, Mit der Feder), којима се убрзо прочуо; на немачким сценама доста су извођени његови комади Gustav von Blasewitz, Wenn Man nicht tanzt, Ein Opfer der Wissenschaft – све једночинке објављене 1863. У више чинова су му комади Der Hausspion (1864), Die Schwestern von Rudolstadt (1864), Das Trauerspiel des Kindes (1876), Zahlen beweisen (1883) – укупно десетак написаних до Првог светског рата. У СНП је 1872. приказан његов комад У петак (Am Freitag, 1865) у преводу М. Хрваћанина-Србендића.

БИБЛ: У петак (Am Freitag), шаљива игра у једној радњи, с немачког прев. М. С., НСад 1924.

С. К. К.