ШИЗГАЛ Мјуреј (Murray Schisgal)

ШИЗГАЛ Мјуреј (Murray Schisgal) – амерички драматичар (Њујорк, 25. XI 1926 – ). Школовао се у Њујорку и најпре је био џез-музичар, па адвокат, да би се од 1959. бавио искључиво драмском књижевношћу. Прихватио је утицај позоришта апсурда, али је о њему писао драмске пародије. Најуспешнији му је комад Љубав (Luv, 1963), у којем карикира психоаналитичка разглабања, самоубство и убиство у стилу гротескне булеварске комедије. Најзначајнија његова дела су: Дактилографи (The Typists, 1959), Поштар (The Postman, 1959), Тигар (The Tiger, 1963), Прозори (Windows, 1965), Стари Јеврејин (The Old Jew, 1966), Рефлексије (Reverberations, 1966). У СНП је 1966. игран његов популарни комад Љубав (чешће превођено као Љубаф, у складу са изворним неправилним – шатровачким обликом), а Дактилографи су изведени 1984.

Д. Р.