ШИЛОВСКИ Константин

ШИЛОВСКИ Константин – либретист (рођ. у Русији 1849 – 1893). Заједно са Модестом Иљичем Чајковским написао је либрето за оперу Петра Иљича Чајковског Евгеније Оњегин, која је у НП у НСаду изведена 1924, а у СНП 1955. и 1969.