ШИЛДОВА Ема

ШИЛДОВА Ема – оперетска певачица. У НП у НСаду била је ангажована у сезони 1920/21. Била је и чланица осјечког казалишта.

УЛОГЕ: Контеса Лидија (Барон Тренк), Анжел Дидије (Гроф од Луксембурга).

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Слобода, НСад, 29. IX 1920; Ђ. П., Опера „Барон Тренк“, Застава, 2. X 1920; А-м, Барон Тренк“, Јединство, 5. X 1920; О. С(уботи)ћ, „Граф Луксембург“, Застава, 21. IX 1921.

В. В.