ШЕРВУД Роберт (Robert Sherwood)

ШЕРВУД Роберт (Robert Sherwood)- амерички драмски писац (Њујорк, 4. IV 1896 – Њујорк, 4. XI 1955). У својој домовини је био веома познат писац; добитник је три Пулицерове награзе за дела: Idiot’s Delight (1936), Abe Lincoln in Illinois (1939)  и There Shall Be No Night (1941). Његов први позоришни комад, Пут за Рим (The Road to Rome, 1927), снажно критикује ратна разарања и рат уопште. Написао је још неколико комада са сличном темом. У неким својим делима је заокупљен првенствено проблемом положаја интелектуалца и уметника у друштву. У њима модерним језиком вешто слика социјалне, политичке и људске проблеме. Познат је његов став по којем човек врхунски циљ постиже несебичном борбом за друге. Многи његови позоришни комади су и филмовани. У Н-Оп је 1933. изведен његов комад На лондонском мосту (Waterloo Bridge, 1930) у преводу Томислава Танхофера.

Д. Р.