ШЕРЛИ Лајош (Lajos Serly)

ШЕРЛИ Лајош (Lajos Serly) – мађарски композитор (рођ. 1855 – Њујорк, 1. II 1939). Музику је учио у Пожуну (Братислави), Пешти и Бечу. Као позоришни диригент деловао је у Брашову, Суботици, Клужу, Пешти, Берлину и Сегедину. Основао је и једно време водио позориште „Кишфалуди“ у Будиму. У Америку се иселио 1905. и тамо живео до смрти. Компоновао је велик број песама и оперета међу којима су најпознатије Еманципација жена, Словачка девојка, Ђаволи, Ружа Алхамбре. Комад с певањем Пана Циганка (Cigány Panna, 1890) са његовом музиком СНП је извело 1905.

БКв