ШЕНТАН Франц (Franz von Edler von Pernwald Schönthan)

ШЕНТАН Франц (Franz von Edler von Pernwald Schönthan) – аустријски драматичар (Беч, 20. VI 1849 – Беч, 2. XII 1913). Почео је службовање у аустријској ратној морнарици, али је после успеха својих комада на сцени напустио војну службу (1879). Био је позоришни песник, редитељ и  слободан писац, а живео је у Берлину, Бечу, Дрездену и на крају поново у Бечу. Почетком XX века његове ведре и веселе игре биле су веома омиљене по целом немачком језичком подручју, а неке се и данас приказују. У посебно популарне комаде, који и данас изазивају буре смеха, спадају Das Mädchen aus der Fremde (1879) и Der Raub der Sabinerinnen (1885), који је писан заједно са братом Паулом (в). Сарађивао је и са другим писцима (Г. Каделбург, П. фон Цобелриц, Р. Презбер, Г. Мозер). Од његових комада СНП је извело: 1882. Рат у мирно доба (Krieg im Frieden, 1880, са Г. Мозером), у посрби Бранка М. Јовановића; 1888. Златан паук (Die goldene Spinne, 1886), у преводу Јована Максимовића; 1899. Отмица Сабињанака (Der Raub der Sabinerinnen, 1885, са братом Паулом), у преводу Михајла Р. Поповића; 1900. Луда посла (Der Schwabenstreich, 1883) у посрби Милана А. Јовановића.

С. К. К.