ШЕНХЕР Карл (Karl Schönherr)

ШЕНХЕР Карл (Karl Schönherr) – аустријски писац (Аксамс, Тирол, 24. II 1867 – Беч, 15. III 1943). Потиче из учитељске породице. У Бечу је студирао медицину, па је у том граду радио као лекар до 1905, када се посветио искључиво књжевности. Под утицајем познатих аустријских представника „сеоске приповетке“ Петера Розегера и Лудвига Анценгрубера (в), на почетку свог књижевног рада неговао је на дијалекту лирику и приповетку, а касније је писао скоро само драме, и то у првом реду оне које приказују село и сељака као човека чврсто везаног за земљу. Од двадесетак његових драма неке су се до данас одржале. За драму Земља добио је Бауернфелдову награду (1908) и половину државне Шилерове награде, а за трагедију Вера и завичај (Glaube und Heimat, 1910) додељена му је Грилпарцерова награда. Његова сабрана дела штампана су најпре 1927, у четири свеске; издавач V. K. Chiavacci је 1948. објавио његова одабрана дела у две свеске, а целокупна дела 1967-1969. О Ш. и његовом стваралаштву је иначе на немачком језику доста писано, и то највише о његовим драмама. Драму Земља је још 1924. на словеначки превео Милан Скрбиншек, а у Библиотеци СНП чува се манускрипт драме Es у преводу Ненада Митрова. У СНП су извођена Ш. дела: 1910. Земља (Erde, 1908) у преводу Аделе Милчиновић, 1923. Жена сатана (Weibsteufel, 1915) у преводу Николе Половине, 1932. Дечја трагедија (Kindertragödie, 1919) у преводу Жарка Васиљевића и 1939. Игра о муци Исусовој (Passionsspiel, 1930) у преводу Томислава Танхофера.

БИБЛ: Дечја трагедија, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 276;  Игра о муци Исусовој, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 277.

С. К. К.