ШЕБЕШЋЕН Павле

ШЕБЕШЋЕН Павле – редитељ и драмски писац (Сомбор, 3. VII 1909 – ?, 1941). Правник по примарној вокацији, био је професор књижевности у Сомбору, који се и сам опробао у писању. Прва му је драма Хероји и сенке, а затим је написао још три драме с породичном проблематиком: највише успеха имала је Евица у граду, која је 1939. извођена и у Театру „Шарл де Рошфор“ у Паризу (исте г. и у НПДб); Вечна младост (у НПДб 1939); Прогнани (у НПДб 1940. у Ш. режији). Од 1. IV 1940. до 6. IV 1941. био је редитељ НПДБ. Као Јеврејин страдао је на почетку Другог светског рата.

РЕЖИЈЕ: Госпођа полаже матуру, Служавка Ана, Супруга, Кад је среда петак је, Прогнани, Чикина кућа.

ЛИТ: А-м, Évike a városban, Napló, 12. I 1939; А-м, „Вечна младост“ Шебешћена, Југословен, Кикинда, 29. X 1939; Н. С., Премијера „Вечне младости“, Ми и ви, НСад, 11. XI 1939; Л. Дотлић, Вечна младост, Дан, 5. I 1940; (t), Édes Anna, Napló, 29. V 1940; П. Ц., Четири успеле премијере Бановинског позоришта на гостовању у Сомбору, Дан, 16. X 1940; Л. Дотлић, Кад је среда – петак је, Дан, 21. XI 1940; Л. Дотлић, Прогнани, Дан, 5. XII 1940; Л. Дотлић, Госпођа полаже матуру, Дан, 31. XII 1940; Л. Дотлић, „Супруга“, комедија у 3 чина од Ј. Бокаиа, Дан, 23. I 1941.

В. В.