ШАБЕЦ Владимир

ШАБЕЦ Владимир – секретар Техничке службе СНП (Загорје об Сави, Словенија, 12. VI 1921 – Нови Сад, 12. VI 1990). Завршио је четири разреда грађанске школе у Цељу, а у НСаду је 1959. положио стручни испит за канцеларијског референта. Пре рата је радио у дрвној индустрији у Шмартном об Паки, а после рата у Окрајном народном одбору у Цељу и у Заводу за рекламу и пропаганду „Декор“ у НСаду, одакле је 1. IV 1956. дошао у СНП и у њему остао до пензионисања, 31. X 1978. За свој ангажман у Синдикату новчано је награђен 1965, а за рад у СНП Стручно веће Техничке службе га је, такође новчано, наградило 1972.

Р. Б.