СТОЈИЋ Вера

СТОЈИЋ Вера – преводилац (Будимпешта, 5. VIII 1902 – ?). У родном граду је завршила гимназију и вишу трговачку школу. Живела је и у Немачкој, Аустрији и Италији. Као виши службеник Народне банке Југославије пензионисана је 1955. Од 1938. до 1964. активно се бавила превођењем са руског (В. Шкваркин, А. Корнејчук, К. Симонов, М. Горки, Г. В. Плеханов, Н. Г. Чернишевски, В. Катајев), немачког (Р. М. Рилке, Т. Ман, Ф. Ниче, М. Фриш, Г. Бихнер, П. Вајс, Ф. Кафка) и енглеског (Џ. Б. Шо, Џ. Голсворти, Е. А. По) језика. Њен превод комедије Смучање на суву (Trockenkursus) Курта Бортфелда изведен је у ДНП 11. XI 1942. у Панчеву.