АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ

(општи и правни послови, књиговодство-рачуноводство, оперативно-пропагандна служба, заштита на раду, Фонд за изградњу зграде)

 

Славко АК(С)ИН – административни службеник Секције за дилетантска позоришта Војводине при СНП (Футог, 5. II 1910 – Нови Сад, 23. II 1969), 6 разреда гимназије, у СНП од 31. XII 1945. до 20. VIII 1946.

Загорка АНДРЕЈЕВИЋ, разводник за публику (Лежимир, Срем, 21. XI 1942 – ), основна школа, у СНП са прекидима од 1. X 1972. до 30. VI 1974, редовно од 1. X 1974. до пензионисања, 4. I 2008.

Анђелија АНДРИЋ, секретар Фонда за изградњу зграде (Сремски Карловци, 5. I 1951 – ), природно-математички факултет, у СНП од 15. XII 1978. до 15. XII 1979.

Радојица АНЂЕЛИЋ, економ (Бистрица, Колашин, Црна Гора, 25. IX 1918 – ), основна школа, у СНП од 1. IX 1953. до 31. X 1974.

Оливера АНЧИН, књиговођа основних средстава (Бока, Сечањ, 21. V 1957 – ), средња економска школа, у СНП од 18. VII 1979. до пензионисања, 13. III 2012.

Димитрије АПИЋ, курир (Жабаљ, 14. II 1907 – ?), основна школа, у СНП од 20. XII 1951. до 30. IV 1963.

Мира АЏИЋ, разводник за публику (Мајкић Јапра, Сански Мост, БиХ, 16. V 1938 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. до пензионисања, 17. VII 1992.

Ћира БАБИН, билетар; био контролор у Матици српској; од 9. XII 1872. ангажован хонорарно за „привременог новчара“ = продавца улазница, док СНП борави у НСаду.

Желмира БАБИЋ, стенодактилограф (Силбаш, 27. VI 1958 – ), основна школа, у СНП од 13. X 1980. до пензионисања, 1. XII 2013.

Љиљана БАБИЋ, ликвидатор ауторских хонорара (Нови Сад, 16. IV 1953 – ), виша економска школа, у СНП од 1. I 1982. до 30. XI 1993.

Имре БАЛИНТ, набављач (Врбас, 7. V 1948 – ), школа ученика у привреди, у СНП од 12. II 1972. до 1. VII 1984.

Љиљана БАРАЋ, разводник-гардеробер (Лековина, Бијело Поље, 6. XI 1946 – ), основна школа, у СНП од 20. XI 1981. до 21. III 1982. и од 1. IV 1982.

Смиљана (БАРБУЛ) ЛАГАТОР, секретар Фонда за изградњу зграде (Нови Сад, 11. XII 1949 – ), филозофски факултет, у СНП од 1. VII 1976. до пензонисања 11. X 2015.

Злата БАРНА-БУКУМИРОВИЋ, секретар самоуправних органа (Кикинда, 17. I 1955 – ), правни факултет, у СНП од 1. XII 1982. до одласка у пензију, 30. IX 2016.

Грујица БАШИЋ, плакатер (Параге, 30. V 1952 – ), основна школа, у СНП од 18. III 1970. до пензионисања, 23. VI 2011.

Ана БЕЛАК, администратор-дактилограф (Ленс, Француска, 13. VI 1960 – ), основна школа, у СНП од 3. I 1986. до 13. IX 1986.

Флорика БЕЛИЋ, финансијски књиговођа аналитичар (Долово, Панчево, 28. III 1943 – ), средња економска школа, у СНП од 1. IX 1977. до 31. I 1981.

Живка БЕЉАНСКИ (в)

Бранислава БИБЕРЧИЋ, разводник за публику (Сириг, 20. IV 1955 – ), хемијско-технолошка школа, у СНП од 1. III 1980. до 21. VI 1981.

Анђелка БОГДАНОВ, организатор сарадње са радним организацијама (Сурдук, 25. VIII 1954 – ), факултет политичких наука, у СНП од 1. XI 1978. до 23. V 1979.

Драгица БОГДАНОВИЋ, материјални књиговођа (Велика Ливада, Нова Црња, 29. V 1932 – Београд, ? VI 1993), основна школа, у СНП од 1. I 1961. до 30. XI 1974.

Снежана БОЈИНОВИЋ, гардеробер-разводник (Нови Сад, 25. II 1963 – ), гимназија, у СНП од 6. III 1984. до 30. VI 1984; референт продаје, ПМФ – географија, од 24. VIII 1989.

Радуле БОШКОВИЋ, дизајнер (Нови Сад, 2. II 1954 – ), факултет примењених уметности, у СНП од 10. III 1981. до одласка у пензију, 2. II 2919.

Боса БРЗАК, дактилограф (Нови Сад, 1. IV 1908 – ?), основна школа, у СНП повремени хонорарни сарадник.

Милица БУЗАЏИЋ, гардеробер за публику (Жабаљ, 16. VI 1925 – ), основна школа, у СНП са прекидима од 1. X 1955. до 30. VI 1974, редовно од 1. X 1974. до 31. XII 1985.

Петар БУЛАЈИЋ, руководилац службе финансија и књиговодства (Грахово, Никшић, 15. IX 1932 – ), средња економска школа, у СНП од 6. XI 1981. до 7. XII 1987.

Катица ВАЛЕЧИЋ (в)

Љиљана ВАРГА, материјални књиговођа (Секић, 10. V 1946 – ), средња економска школа, у СНП од 3. IV 1973. до 4. V 1973.

Вера ВАСИЛИЋ, документарист (Нови Сад, 20. VI 1950 – ), гимназија, у СНП хонорарно од 1. XI 1973, у сталном радном односу од 1. VII 1976. до пензионисања 11. X 2015.

Катица ВАСИЉЕВ, гардеробер за публику и спремачица (Нашице, 9. IX 1933 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. до 14. VI 1993.

Бранка ВАСИЉЕВИЋ, обрачунски службеник-кореспондент (Нови Сад, 13. V 1961 – ), средња економска школа, у СНП од 26. IV 1984. до 16. VIII 1984. и од 5. XI 1984.

Душан ВЕЈИН, планер (Нови Сад, 31. VIII 1953 – ), правни факултет, у СНП од 7. VIII 1980. до 1. II 1987.

Маргита ВЕРНЕР, разводник-гардеробер (Нови Сад, 2. I 1963 – ), средња школа усмереног образовања, у СНП од 5. III 1986. до 7. V 1988.

Нада ВЕСЕЛИНОВИЋ-БАЛОГ, дактилограф (Нови Сад, 10. III 1943 – ), основна школа и дактилографски течај, у СНП од 1. III 1961. до 30. VI 1965.

Нада ВЕСИН, рачунски режисер (Црна Бара, Банат, 26. VII 1928 – ), основна школа и положен испит за административног манипуланта и рачунског режисера, у СНП од 25. X 1948. до 30. XI 1960.

Бранислав ВЕСНИЋ, организатор (Бања Лука, 12. I 1953 – Нови Сад, 13. VII 2015), правни факултет, у СНП (са прекидима) од 1. X 1981. до смрти.

Славка ВИДАКОВИЋ (в)

Биљана ВИДИЋ, технички секретар (Нови Сад, 19. I 1963 – ), средња школа усмереног образовања, у СНП од 12. V 1986.

Љиљана ВИДИЋ, финансијски службеник (Ниш, 8. V 1934 – Нови Сад, 16. VI 2018), основна школа, у СНП од 1. XI 1955. до пензионисања, 13. IX 1986.

Нада ВЛАОВИЋ (в)

Бојана ВОДАЛОВ, финансијски књиговођа аналитичар (Нови Сад, 17. III 1948 – ), гимназија, у СНП од 11. VII 1980. до 7. IX 1981.

Марија ВОЈТЕХОВСКИ, материјални књиговођа (Сомбор, 10. II 1945 – ), средња економска школа, у СНП од 6. XII 1974. до 1. VI 1987.

Марица ВОЛАШ, гардеробер за публику (Нови Сад, 17. XII 1944 – ), основна школа, у СНП од 16. IV 1975. до 28. V 1975.

Глорија ВУЧЕТИЋ, обрачунски службеник (Сомбор, 3. VIII 1964 – ), средња економска школа, у СНП од 3. II 1986. до 10. V 1987.

Снежана ВУЧЕТИЋ-АСУРЏИЋ, правни саветник (Нови Сад, 25. I 1954 – ), правни факултет, у СНП од 8. III 1981. до пензионисања 6. IV 2014.

Олга ГАВРИЛОВИЋ, рачунски режисер (Параћин, 2. VI 1927 – ), основна школа, у СНП од 16. IX 1955 до 30. IX 1956.

Ђурђинка ГАЈИНОВ, дактилограф (Кула, 21. I 1912 – ), основна школа, у СНП од 1. III 1965. до 30. VI 1968. и хонорарно од 1. VII 1968. до 30. VI 1972.

Љубица ГАЈИНОВ, гардеробер за публику (Футог, 26. XII 1925 – Нови Сад, 9. VIII 1991), основна школа, у СНП са прекидима од 1. X 1969. до 30. VI 1974, редовно од 1. X 1974. до смрти.

Трифун ГАЈИЋ (в)

Тодор ГАЛЕТИЋ (в)

Марија ГАЏА, администратор-дактилограф (Добрић, Дувно, 5. XII 1961 – ), средња школа усмереног образовања, у СНП од 25. X 1983. до 8. XI 1983, од 6. II 1984. до 21. II 1984. и од 23. III 1984. до 27. III 1984.

Славица ГАЏА, администратор-дактилограф (Добрић, Дувно, 30. VIII 1958 – ), средња економска школа, у СНП од 10. XII 1982. до 9. VIII 1983.

Даринка ГЛУШИЦА-ГРБИЋ, дактилограф (Нови Сад, 25. IX 1952 – ), основна школа и дактилографски курс, у СНП од 6. III 1977. до пензионисања, 30. XII 2010.

Мирко ГОЛУБОВИЋ  (в)

Марта ГРМУША, гардеробер за публику (Старе Шове, 28. VIII 1919 – ), у СНП хонорарно од 1. X 1956. до 30. VI 1964.

Зоран ГРУИЧИЋ, руководилац сектора економских послова (Нови Сад, 3. II 1955 – ), правни факултет, у СНП од 1. IX 1983. до 30. XI 1983.

Гаврило ГРУЈИЋ (в)

Драгана ГРУЛОВИЋ, финансијски књиговођа (Вршац, 5. II 1958 – ), средња економска школа, у СНП од 28. VI 1978. до 31. VIII 1978.

Зденко ГРУЛОВИЋ, руководилац друштвеног стандарда (?, 20. IV 1953 – ), средња новинарска школа, у СНП од 16. IV 1986. до 16. XII 1986.

Јованка ГРУЛОВИЋ, административни службеник и дактилограф (Уљма, 18. XII 1953 – ), занатско-индустријска школа, у СНП од 14. II 1977. до 18. VI 1988.

Анча ДАКОВИЋ, материјални књиговођа (Фаркаждин, Зрењанин, 11. IV 1954 – ), средња економска школа, у СНП од 27. III 1978. до 28. II 1979.

Марина ДАЛМАЦИЈА, књиговођа друштвеног стандарда (Зрењанин, 24. VIII 1960 – ), средња школа усмереног образовања, у СНП од 1. VIII 1986. до 31. X 1986.

Меланија ДИВЈАКОВИЋ (в)

Соња ДИВНИЋ, референт за посете и гостовања, у СНП хонорарно од 22. II 1972. до 15. IV 1972.

Здравко ДОКИЋ, материјални књиговођа (Врбица, Ливно, БиХ, 20. III 1953 – ), средња економска школа, у СНП од 11. I 1978. до пензионисања, 20. III 2018.

Надежда ДОРОШЕВ, гардеробер за публику, у СНП повремено – хонорарно.

Милица ДОШЕН, разводник-гардеробер (Нови Сад, 13. IX 1961 – ), средња школа усмереног образовања, у СНП од 3. XII 1983. до 2. II 1984.

Ирена ДРАГАШ, гардеробер-разводник (Нови Сад, 25. XI 1939 – ), основна школа, у СНП од 11. III 1982. до 10. V 1982.

Радослава ДРАЖИЋ-ДАБИЋ, материјални књиговођа (Нови Сад, 7. IV 1956 – ), средња економска школа, у СНП од 1. IX 1976. до пензионисања, 30. XII 2013.

Велимир ДРНДАРСКИ (в)

Радосав ДРОБЊАК, референт ОНО и ЦЗ (Савино Село, Врбас, 14. III 1956 – ), средња занатско-индустријска школа, у СНП од 1. II 1982. до 14. III 1982.

Зденка ДУЈИН, разводник-гардеробер (Нови Сад, 2. V 1964 – ), гимназија, у СНП од 18. X 1984. до 17. II 1985, од 15. III 1985. до 30. VI 1985. и од 1. X 1985.

Марија ДУНЂЕРСКИ, рачунски режисер, основна школа, у СНП од 1. IX 1955. до 30. IX 1956.

Бисерка ДУШАНОВИЋ-ПАЗЕЛО (в)

Жарко ЂУКИЋ, економ (Госпођинци, 24. IV 1913 – ), основна школа, у СНП од 21. XI 1948. до 6. X 1953.

Милош ЂУРЂЕВ, материјални књиговођа (Жабаљ, 24. XI 1948 – ), средња економска школа, у СНП од 9. III 1978. до 20. III 1978.

Исидор ЂУРЂЕВИЋ, билетар (Питомача, Хрватска, 10. IX 1887 – ?); основна школа; као трговачки помоћник служио у књижарама у НСаду, Бгду и Згбу; 1909. продавао улазнице за представе СНП преко дана у књижари Свет. Ф. Огњановића, а увече на позоришној благајни; 1913. отворио своју књижару у Сарајеву, а 1921. у Бгду; бавио се и издаваштвом.

Катица ЖЕГАРАЦ, финансијски књиговођа (Шашинци, Шид, 1. VIII 1950 – ), средња економска школа, у СНП од 6. XII 1977. до 15. XII 1977.

Александар ЖИБРЕГ, организатор (Нови Сад, 13. X 1954 – ), средња грађевинска школа, у СНП од 14. I 1984. до 11. II 1990.

Марија ЗАВИША, дактилограф (Нови Сад, 1929 – ), основна школа, у СНП од 1. VI 1953. до 31. I 1954.

Данчица ЗАКИЋ.Влаовић (в)

Паулина ЗДРАВИЋ (в)

Фарук ЗЕКИЋ, разводник за публику, у СНП хонорарно од 10. X 1971. до 30. VI 1972.

Љубица ЗЕРЕМСКИ (в)

Славољуб ИВАНОВ (в)

Жарко ЈАКОВЉЕВИЋ, рачунски референт (Темишвар, Румунија, 5. XII 1903 – ), основна школа, у СНП од 1. IX 1953. до 30. XI 1954.

Милка ЈАКОВЉЕВИЋ, гардеробер за публику (Страгари, Србија, 3. X 1939 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. до 30. IV 1978.

Србољуб ЈАКОВЉЕВИЋ, разводник за публику, у СНП хонорарно од 1. XI 1972. до 30. VI 1973.

Даница ЈАНКУЛОВ, благајник улазница, у СНП хонорарно од 24. IX 1951. до 30. VI 1952.

Јадранка ЈЕВТОВИЋ, гардеробер-разводник (Велика Греда, 18. XI 1961 – ), средња економска школа, у СНП од 7. IV 1982. до 6. VI 1982.

Јелена ЈЕРАНТ, благајник (Нови Сад, 25. V 1929 – ), основна школа, у СНП од 1. VII 1962. до 17. VIII 1978.

Лепосава ЈЕРЕМИЋ, књиговођа, у СНП од 5. II 1946. до 30. VI 1946.

Драгољуб ЈОВАНОВИЋ, курир (Госпођинци, 1. VI 1962 – ), школа ученика у привреди, у СНП од 5. XI 1982. до 4. I 1983.

Јован ЈОВАНОВИЋ, експедитор (Нови Сад, 20. VII 1959 – ), основна школа, у СНП од 1. II 1984. до 11. XI 1984. и од 24. IX 1985. до 31. VII 1986.

Мира ЈОВАНОВИЋ (в)

Ненад ЈОВАНОВИЋ (в)

Олга ЈОВАНОВИЋ, старији административни манипулант (Госпођинци, 17. III 1914 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1950. до 30. VII 1951.

Жарко ЈОВИЋ (в)

Душанка ЈОЈИЋ, финансијски књиговођа аналитичар (Нови Сад, 28. III 1957 – ), средња економска школа, у СНП од 16. XII 1977. до 28. II 1978.

Радмила ЈОКАНОВИЋ-ЦИЦМИЛ, ликвидатор личних доходака (Титоград, 19. III 1960 – ), средња економска школа, у СНП од 29. V 1979. до одласка у инвалидску пензију, 13. VI 2001.

Мара ЈОСИЋ, разводник за публику (Врановина, БиХ, 14. X 1957 – ), основна школа, у СНП од 20. X 1975. до пензионисања, 13. III 2012.

Јасна КАЈФЕШ, обрачунски службеник фактуриста (Бешка, Инђија, 13. VII 1957 – ), гимназија, у СНП од 13. III 1986. до 30. VI 1987.

Душанка КАЛЕМБЕР, рачуновођа, у СНП хонорарно од 1. X 1955. до 4. XI 1955.

Љиљана КАРАПАНЏА-НИКЧЕВИЋ, дактилограф (Нови Сад, 26. X 1949 – ), основна школа, у СНП од 9. IX 1975. до 23. IX 1976.

Бранка КВРГИЋ, разводник за публику (Равно Село, 17. IX 1951 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. до пензионисања, 16. XI 2012.

Вукосава КЕРКЕЗ, гардеробер за публику, у СНП хонорарно од 1. X 1955. до 1. VI 1964.

Марта КЕФЕР, разводник за публику (Нови Сад, 12. V 1955 – ), основна школа, у СНП од 1. I 1980. до 29. II 1980.

Фрања КЕЧКЕШ, набављач (Сента, 25. XII 1908 – Нови Сад, ?, ? 1990), основна школа, у СНП од 15. IV 1950. до 31. VIII 1950.

Кристина КЕШАНСКИ, гардеробер за публику, у СНП хонорарно од 1. X 1955. до 30. VI 1964.

Лазар КЕШАНСКИ, шеф разводника и гардеробера за публику, у СНП хонорарно од 1. IX 1962. до 30. VI 1973.

Бранимир КЕШЕЉ, експедитор (Равно, Врбас, 26. XI 1951 – ), гимназија, у СНП од 4. I 1983. до 7. I 1983.

Олга КИНЂИН, рачуновођа (Темерин, 20. XI 1924 – ), трговачка академија, у СНП од 11. XII 1949. до 6. VII 1953.

Милица КЛАШЊА, млађи књиговођа (Ковиљ, 30. X 1925 – ), основна школа, у СНП од 28. I 1952. до 31. VIII 1957.

Зора КОБИЉСКИ, гардеробер за публику (Бачко Градиште, 13. XII 1941 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. до пензионисања, 4. VIII 2003.

Валерија КОВАРИК, дактилограф (Зрењанин, 17. XI 1919 – ), основна школа, у СНП од 6. XI 1958. до 28. II 1961.

Светлана КОВАЧЕВИЋ, администратор-дактилограф (Бачко Добро Поље, 12. VII 1961 – ), средња економска школа, у СНП од 13. I 1982. до 13. X 1982.

Бранислав КОЗАРЧИЋ, курир (Нови Сад, 25. XII 1952 – ), школа за кв-раднике, у СНП од 18. IV 1973. до 30. XI 1974.

Марија КОЗЛОВИЋ, гардеробер за публику, у СНП повремено – хонорарно.

Милана КОЛАРОВ-БОШКОВИЋ, благајник улазница (Београд, 15. III 1954 – ), пољопривредни факултет, у СНП од 5. II 1982. до 13. VII 1982.

Марија КОЛЕДИН, дактилограф (Нови Сад, 22. X 1961 – ), основна школа, у СНП од 21. VIII 1980. до 20. X 1980.

Магдалена КОЛЕСАР, референт за документацију (Ђурђево, 31. VIII 1936 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. X 1958. до 31. VIII 1960.

Славица КОПУСТЕНСКИ-БОРБЕЉ, ликвидатор ауторских хонорара (Нови Сад, 13. VI 1956 – ), виша економска школа, у СНП од 21. XII 1983. до 9. V 1988. и поново од 21. VIII 2000.

Боса КОСИЋ, финансијски књиговођа (Трново, Мркоњић Град, БиХ, 12. IV 1956 – ), средња економска школа, у СНП од 21. VII 1975. до 3. I 1980.

Душанка КОСТИЋ, ликвидатор личних доходака (Нови Сад, 29. VIII 1949 – ), средња трговачка школа, у СНП од 1. II 1981. до 31. III 1981.

Емилија КОСТИЋ, технички секретар (Вршац, 10. I 1959 – ), гимназија, у СНП од 19. XI 1984.

Љиљана КРАГИЋ, финансијски књиговођа (Београд, 9. VII 1948 – ), средња економска школа, у СНП од 16. III 1968. до пензионисања, 30 IX 2008.

Вера КРАСИЋ, књиговођа друштвеног стандарда (Нови Сад, 21. VIII 1963 – ), средња школа усмереног образовања, у СНП од 1. XI 1985. до 30. VI 1987.

Душан КРАСИЋ, економ (Свртке, Пећ, Косово, 29. V 1933 – Нови Сад, 18. V 1998), трговачка школа, у СНП од 1. XI 1974. до пензионисања, 31. VIII 1993.

Стеван КРМПОТИЋ, комерцијалиста (Суботица, 10. III 1914 – ), занатска школа, у СНП од 3. X 1949. до 31. X 1951.

Ика КРНДИЈА, разводник за публику (Доња Пецка, Мркоњић Град, БиХ, 20. X 1957 – ), трговачка школа, у СНП од 1. XI 1978. до 31. III 1979.

Весна КРЧМАР (В)

Власта КУКИЋ, стенодактилограф (Огулин, 9. I 1923 – ), основна школа, у СНП од 1. IX 1947. до 31. XII 1950.

Марија КУРЈАКОВ, технички секретар (Нови Сад, 12. I 1956 – ), средња економска школа, у СНП од 20. II 1980. до 26. III 1980.

Смиљана (БАРБУЛ) ЛАГАТОР, секретар Фонда за изградњу зграде, шеф PR службе (Нови Сад, 11. XII 1949 – ), филозофски факултет, у СНП од 1. VII 1976. до пензионисања, 11. X 2015.

Зоран ЛАЗИН, организатор (Нови Сад, 26. VIII 1953 – ), први степен правног факултета, у СНП од 4. IV 1980. до 27. XI 2003.

Мара ЛАКИЋ, технички секретар (Тутњевац, Угљеник, БиХ, 16. VIII 1952 – ), средња економска школа, у СНП од 2. X 1978. до 4. VI 1984.

Јелена ЛАУШЕВ, гардеробер за публику, у СНП хонорарно од 1960. до 1973.

Милан ЛЕЛАС, референт за пропаганду (Омиш, 20. X 1923 – ), основна школа, у СНП од 1. II 1952. до 31. X 1960.

Невенка ЛЕЧИЋ-ЈЕЛАВИЋ, ликвидатор личних доходака (Шибеник, 6. XII 1958 – Нови Сад, 29. V 2009), средња економска школа, у СНП од 1. IV 1981. до 1. V 1989.

Спасоје ЛОЛИН, рачуновођа, у СНП хонорарно од 1. I 1954. до 31. V 1954.

Даринка ЛОМИКОВСКИ, финансијски књиговођа, у СНП хонорарно од 16. IV 1962. до 15. VIII 1962.

Јармила ЛОНЧАР, правни референт за самоуправна општа акта (Панчево, 1. III 1956 – ), правни факултет, у СНП од 15. VI 1984. до 31. X 1984.

Живка ЉУБИЧИЋ, рачунски режисер (Чачак, 24. X 1924 – ), основна школа, у СНП од. 1. VII 1955. до 31. I 1963.

Коста МАЈИНСКИ, (? – Велика Кикинда, 21. XII 1907); био учитељ и друштвени радник; доктор правних наука; као адвокат по потреби заступао СНП.

Мара МАЈСТОРОВИЋ, гардеробер за публику (Обровац, Бачка Паланка, 19. I 1952 – Сремска Каменица, Институт, 12. II 2017), основна школа, у СНП са прекидима од 2. X 1973. до 30. VI 1974, редовно од 1. X 1974. до одласка у инвалидску пензију, 21. IV 1993.

Вера МАКСИМОВИЋ  (в)

Иванка МАКСИМОВИЋ, референт за школску омладину, библиотекар (Нови Сад, 7. VII 1937 – Нови Сад / Институт Сремска Каменица, 14. X 2004), учитељска школа, у СНП од 10. IX 1972. до смрти.

Јован МАКСИМОВИЋ (в)

Љиљана МАЛУЦКОВ-НЕМЕТ, архивар (Банатско Аранђелово, 25. I 1946 – ), основна школа и виши административни курс, у СНП од 12. XII 1972. до пензионисања, 31. XII 2004.

Данило МАНОЈЛОВИЋ, благајник ДСНП (Нови Сад, 1836 – Нови Сад, 28. X 1905); 1869. уписао се за члана ДСНП; на Главној скупштини ДСНП 9/21. XI 1881. изабран за благајника уместо преминулог Ђорђа Шевића; на том месту остао до 6. XI 1903, када му је уважена оставка: „Досадашњем благајнику Д. М., који је овом Друштву скоро тридесет година верно и савесно послужио, изриче се најтоплија захвалност која му се има и писмено саопштити“ (Записник УО ДСНП, 6. XI 1903); са женом Катицом МАНОЈЛОВИЋ више пута Друштву даровао новчане прилоге.

Лаза К. МАНОЈЛОВИЋ, благајник ДСНП (на којој дужности је наследио Данила Манојловића) – упоредо и у Матици српској – од 6. XI 1903. до 15. VIII 1911, када је заједно са књиговођом Аркадијем Марковићем ухапшен због проневере у благајни МС; пошто је дотична благајна два пута детаљно прегледана, ослобођен је јер је утврђено да ништа није проневерио.

Марко МАРАВИЋ, руководилац службе друштвеног стандарда (Банатско Аранђелово, 3. VIII 1932 – ), виша угоститељска школа, у СНП од 23. V 1985. до 5. II 1986.

Јелисавета МАРГЕТИН, гардеробер за публику, у СНП хонорарно од 10. X 1971. до 30. VI 1973.

Зорка МАРИНИЋ (в)

Иванка МАРИНИЋ-СТИПАНЧЕВИЋ, ликвидатор (Огулин, 29. IV 1956 – ), гимназија, у СНП од 15. XI 1977. до пензионисања, 29. XII 2012.

Аркадије МАРКОВИЋ, књиговођа ДСНП и истовремено у Матици српској (изабран после Јована Токалића) од 1. XI 1897. до 25. XI 1910, када се оправдава што није саставио завршне рачуне за 1909, а пошто му је УО ДСНП због овог пропуста изрекао укор, подноси оставку; 15. VIII 1911. ухапшен је због саучесништва у проневери у благајни МС, заједно са Л. К. Манојловићем, али су обојица ослобођени након детаљног прегледа благајничких књига.

Милорад МАРТИНОВИЋ, референт за радне односе (Брчко, БиХ, 30. III 1955 – Питсбург, Пенсилванија, САД, 2. II 2005), правни факултет, у СНП од 14. V 1985. до 31. X 2001.

Милан МАТИЋ, курир (Нови Сад, 3. V 1963 – ), гимназија, у СНП од 1. VI 1986. до 31. VIII 1987.

Иконија МАТОВИЋ, гардеробер за публику (Мушићи, Србија, 5. XI 1930 – Нови Сад, 3. V 2006), основна школа, у СНП са прекидима од 1. X 1969. до 30. VI 1974, редовно од 1. X 1974. до пензионисања, 30. VI 1991.

Јелисавета МЕСАРОШ, гардеробер за публику, у СНП хонорарно од 1. II 1962. до 30. VI 1964.

Милан МИЛАКОВИЋ, шеф разводника за публику, у СНП хонорарно од 10. X 1971. до 30. VI 1973.

Светомир МИЛАНОВИЋ, надзорник градилишта (Шавране, Крушевац, 4. VI 1932 – ), индустријска школа, у СНП од 1. XI 1979. до 12. XII 1979.

Драгољуб МИЛЕНКОВИЋ, благајник, у СНП ?

Миланка МИЛЕТИЋ, разводник за публику (Супско, Ћуприја, 29. X 1951 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1976. до пензионисања, 23. XII 2011.

Радосав МИЛЕТИЋ, курир (Нови Сад, 15. VIII 1951 – ), основна школа, у СНП од 6. X 1972. до пензионисања, 13. IV 2010.

Вера МИЛИН, благајник улазница (Сомбор, 25. XII 1911 – Нови Сад, 2. III 1972), основна школа, у НПДб од септембра 1937. до 6. IV 1941, затим у ДНП, а у СНП од 15. II 1945. до 15. VIII 1965.

Драгица МИЛИНСКИ, дактилограф (Бела Река, Шабац, 8. VI 1962 – ), основна школа, у СНП од 9. V 1980. до 8. VII 1980.

Бранка МИЛОШЕВИЋ, дактилограф (Суботица, 13. IX 1949 – ), основна школа и дактилографски курс, у СНП од 1. XII 1972. до 31. I 1975.

Љубица МИЉУШ, благајник комерцијалист (Нови Сад, 24. III 1924 – Нови Сад, 21. VI 1966), основна школа, у СНП од 15. II 1950. до 15. II 1952.

Јован МИРОСАВЉЕВИЋ (в)

Станка МИРОСАВЉЕВИЋ, ликвидатор ауторских хонорара (Чортановци, Инђија, 23. V 1960 – ), средња економска школа, у СНП од 7. I 1982.

Војислава МИТРАШИНОВИЋ-ДРАГОЈЕВИЋ, обрачунски службеник (Нови Сад, 29. V 1958 – ), средња економска школа, у СНП од  2. IX 1982. до 30 VI 1987.

Стјепан МИТРОВЧАН, експедитор (Београд, 5. II 1947 – ), школа ученика у привреди, у СНП од 9. I 1985. до пензионисања, 18. I 2008.

Видосава МИШИЋ, финансијски књиговођа (Равно Село, 23. VII 1952 – ), виша економско-комерцијална школа, затим економски факултет, у СНП од 23. I 1978. до 18. X 1985.

Тодор МИШИЋ, писар; заједно са Бранком Мушицким (в) изабран за писара СНП децембра 1869.

Вера МИШКОВИЋ, административни чиновник и дактилографкиња, у СНП од децембра 1944. до 30. IV 1945.

Драгица МОЈСИЛОВИЋ, финансијски књиговођа (Божевац, Србија, 16. XI 1947 – ), основна школа, у СНП од 23. III 1971. до 31. V 1971.

Милан МОМЧИЛОВИЋ, експедитор (Загреб, 15. I 1940 – ), школа ученика у привреди, у СНП од 26. I 1983. до 21. III 1983.

Јелена МОРОКВАШИЋ-ДАНИЛОВАЦ, администратор-дактилограф (Сомбор, 29. XI 1959 – ), средња економска школа, у СНП од 1. XI 1980.

Иван МУДРИНСКИ, канцеларијски помоћник, у НПДб у сезони 1936/37.

Зорана НАЂ, дактилограф (Нови Сад, 1. VII 1953 – ), основна школа, у СНП од 5. X 1976. до 3. V 1977.

Магда НАЈРОР, дактилографкиња, у СНП од децембра 1944. до 31. XII 1945.

Лепосава НЕДЕЉКОВИЋ, благајник улазница (Нови Сад, 1. IV 1915 – ), основна школа, у СНП од 16. XII 1952. до 1. IX 1955.

Нада НИКИЋ, финансијски књиговођа (Печенег, Илова, БиХ, 18. II 1953 – ), хемијско-прехрамбена школа, у СНП од 20. XI 1980. до пензионисања, 31. X 2010.

Аница НИКОЛИЋ, материјални књиговођа (Товаришево, 5. III 1932 – Нови Сад, 24. II 1996), основна школа, у СНП од 1. XII 1962. до 30. IX 1985.

Катица НИКОЛИЋ, рачуноводствени службеник, у СНП хонорарно од 28. I 1955. до 15. V 1955.

Љубица НИЧКОВИЋ, дактилограф-администратор (Ћуприја, 17. XI 1942 – ), гимназија, у СНП од 1. IX 1981. до 31. I 1982. и од 5. IV 1982. до пензионисања, 30. VI 1987.

Драгиња НОВОТ, ликвидатор материјалног књиговодства (Мол, 24. I 1948 – ), средња економска школа, у СНП од 1. II 1974. до пензионисања, 30. IX 2008.

Марија ПАВИЋЕВИЋ-МИШИЋ, рачунски службеник фактурист (Нови Сад, 28. II 1945 – ), основна школа, у СНП од 15. III 1973. до 31. V 1973.

Јелена ПАВКОВ, разводник за публику (Србобран, 12. VIII 1949 – ), основна школа, у СНП од 1. III 1980. до 15. VI 1980. и од 15. V 1981. до 15. VII 1981.

Мирко ПАВКОВИЋ, писар, протоколиста и експедитор, у СНП хонорарно од 4. I 1910. до 1. I 1913 – истовремено и у Матици српској.

Јозеф ПАВЛИК, курир (Футог, 1. III 1910 – ), основна школа, у СНП од 17. III 1948. до 31. X 1972.

Драгољуб ПАВЛОВИЋ, референт заштите на раду и противпожарне заштите (Лесковац, 29. X 1952 – ), виша школа заштите на раду, у СНП од 3. II 1981. до 31. XII 1987.

Катица ПАВЛОВИЋ, разводник за публику (Каћ, 5. XI 1956 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. до 13. III 2012.

Миливој ПАНДУРОВ, разводник за публику, у СНП хонорарно од 10. X 1971. до 30. VI 1972.

Ђорђе ПАНТИЋ, курир и плакатер (Толиса, Брчко, БиХ, 10. IX 1936 – ), основна школа, у СНП од 4. XI 1961. до 30. IX 1964.

Нада ПАНТОШ-РАДОВИЋ, дактилограф (Нови Сад, 4. V 1956 – ), основна школа, у СНП од 1. VI 1977.

Невена ПАНТОШ-БОКИЋ, благајник улазница (Бачки Јарак, 30. XI 1960 – ), гимназија, у СНП од 1. IX 1982.

Светислав ПАРАБУЋСКИ, референт за пропаганду и гостовања (Жабаљ, 11. V 1919 – Нови Сад, 25. III 1996), правни факултет, у СНП од 1. IX 1952. до 1. IX 1953.

Ђорђе ПЕТКОВИЋ, књиговођа средстава клуба друштвене исхране, у СНП хонорарно од 20. IX 1962. до 31. XII 1964.

Вељко ПЕТРОВИЋ, шеф администрације (Буковача, БиХ, 5. IX 1927 – ), непотпуна гимназија, у СНП од 15. I 1958. до 30. IX 1959.

Јасминка ПЕТРОВИЋ, администратор-архивар (Ковин, 23. VI 1954 – ), гимназија, у СНП од 1. IV 1981. до 1. IV 1982. до пензионисања, 30. XII  2013.

Радица ПЕТРОВИЋ, комерцијалист (Нови Бечеј, 7. VII 1952 – ), гимназија, у СНП од 10. XII 1979. до 31. I 1980.

Јелена ПИВАРСКИ, референт за опште послове (Зрењанин, 23. II 1945 – Нови Сад, ? VII 2013), први степен правног факултета, у СНП од 15. VIII 1979. до пензионисања, 26. III 2001.

Миомир ПОЛЗОВИЋ (в)

Јелисавета ПОПИЋ, руководилац сектора за план и анализу (Нови Сад, 1. IX 1948 – ), економски факултет, у СНП од 11. V 1980. до 30. IV 1985.

Милош ПОПОВ, организатор (Нови Сад, 10. IV 1959 – ), гимназија, у СНП од 1. XI 1982. до 23. XI 1982, од 12. III 1983. до 6. I 1984. и с прекидима од 11. III 1985. до 24. II 2006.

Арон ПОПОВИЋ, књиговођа, у СНП од 20. VII 1883. до смрти, 1894.

Ђока М. ПОПОВИЋ, књижар, један од Браће М. П.; умро у НСаду 1907; члан СНП од 11. IX 1878.

Вера ПРОДАНОВИЋ, благајник улазница (Сомбор, 12. III 1911 – Нови Сад, 7. VI 1981), основна школа, у СНП од 1. III 1965. до 7. VI 1981.

Драган ПРОДАНОВИЋ, благајник, у СНП хонорарно од 5. VI 1962. до 30. VI 1962.

Љиљана РАДИН, обрачунски службеник (Нови Сад, 10. XII 1959 – ), правни факултет, у СНП од 8. VII 1985. до 7. IX 1985.

Живојин РАДИСАВЉЕВИЋ, гардеробер за публику, у СНП хонорарно од 13. XI 1972. до 30. VI 1973.

Стеван РАДИЋ, помоћник благајника, у СНП 1896.

Душанка РАДМАНОВИЋ, организатор сарадње са радним организацијама (Госпић, 1. XII 1948 – ), филозофски факултет, у СНП од 5. V 1979. до пензонисања 12. X 2015.

Миланка РАДМАНОВИЋ, материјални ликвидатор (Нови Сад, 15. X 1957 – ), средња економска школа, у СНП од 15. XI 1977. до 22. IV 1978.

Мирјана РАДОВАНОВ, разводник за публику (Нови Сад, 19. VIII 1950 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. до пензионисања, 29. XII 2012.

Граница РАДОНИЋ, разводник за публику (Сивац, Кула, 8. IX 1946 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. до 19. III 1991.

Ана РАДОСАВЉЕВИЋ, дактилограф (Инђија, 30. VIII 1932 – Нови Сад, 10. VII 2019), основна школа, у СНП од 16. I 1969. до 12. VIII 1978.

Милица РАЂЕНОВИЋ, дактилограф (Мокрин, Кикинда, 6. VII 1952 – ), основна школа, у СНП од 13. III 1978.

Мирослав РАКОЧЕВИЋ, разводник за публику (Титово Ужице, 16. V 1947 – ), основна школа, у СНП од 1. X 1974. с прекидима до 17. II 1982.

Нада РАНКОВИЋ, разводник за публику (Бешка, Инђија, 2. I 1951 – ), основна школа, у СНП од 16. VI 1980. до 15. VIII 1980.

Трандафилка РАШЕТА, гардеробер за публику (Герман, Грчка, 2. XI 1940 – ), школа ученика у привреди, у СНП са прекидима од 1. XI 1970. до 30. VI 1974, редовно од 1. X 1974. до пензионисања, 20. III 2006.

Драгољуб РАШКОВИЋ, руководилац сектора за опште и правне послове (Голобок, Смедерево, 2. IV 1938 – ), правни факултет, у СНП од 2. III 1984. до пензионисања, 16. IV 2008.

Љиља РАШКОВИЋ, ликвидатор ауторских хонорара (Коморане, Глоговац, Косово, 12. II 1961 – ), виша економско-комерцијална школа, у СНП од 14. V 1984. до 24. III 1985.

Јасмина РЕЛИЋ, ликвидатор улазних фактура (Чортановци, Инђија, 21. XI 1963 – ), гимназија, у СНП од 17. II 1984. до 26. VI 1984. и од 12. XI 1984.

Нада РИЂИЧКИ, благајник (Сарајево, 7. XII 1956 – ), виша економска школа, у СНП од 16. VIII 1981. до 16. XI 1992.

Гојко САВАНОВИЋ, курир (Бања Лука, БиХ, 20. VII 1914 – ), основна школа, у СНП од 20. IX 1947. до 31. VIII 1949.

Слободан САВИЋ (в)

Теодор САВИЋ (в)

Десанка САВОВИЋ, секретар органа управљања (Сента, 18. II 1952 – ), правни факултет, у СНП од 21. VII 1980. до 15. X 2009.

Богдан САМОЛОВЧЕВ, благајник (Нови Бечеј, 4. X 1926 – ), у СНП хонорарно од 1. II 1959. до 23. III 1959.

Теодора СВИРЧЕВИЋ, благајник улазница (Нови Сад, 7. II 1959 – ), гимназија, у СНП од 10. IV 1981. до 21. VII 1981.

Драгица СЕНДЕРАК, разводник за публику (Нови Сад, 6. V 1954 – ), основна школа, у СНП од 7. I 1980. до 29. XII 2014.

Љубомир СЕНДЕРАК, курир (Ђурђево, 26. I 1952 – ), основна школа, у СНП од 1. XI 1974. до 13. III 2012.

Љиљана СЕРДАР, благајник улазница (Богатић, Мачва, 1. VII 1944 – Нови Сад, 16. I 1999), основна школа, у СНП од 1. X 1965. до одласка у инвалидску пензију, 28. II 1995.

Недељка СИМОНОВИЋ, референт плана и анализе (Нови Сад, 15. IX 1958 – ), економски факултет, у СНП од 1. II 1986. до 31. III 1988.

Вера СПАЛЕВИЋ, канцеларијски референт за здравствену заштиту (Нови Сад, 18. XII 1954 – ), основна школа, у СНП од 1. I 1957. до 30. VI 1965.

Милорад СРЕЋКОВ, рачуновођа, у СНП хонорарно од 1. IX 1953. до 31. XII 1953.

Душан СТАКИЋ, благајник и књиговођа ДСНП од 22. IX 1911. све до 30. XI 1924 – истовремено и у Матици српској.

Јелена СТАКИЋ, благајник (Сента, 7. XII 1924 – ), основна школа, у СНП од 16. V 1959. до 4. VI 1962.

Зоран СТАНИЋ, референт за ОНО и ДСЗ (Ресинац, Србија, 13. IV 1958 – ), виша школа за организацију, у СНП од 10. IV 1984. до 19. VIII 1985.

Босиљка СТАНИШИЋ, дактилограф (Србобран, 7. IX 1941 – ), основна школа и дактилографски курс, у СНП од 16. IX 1957. до 20. X 1958.

Душан СТАНКОВИЋ, писар, у СНП 1898. до 1900 – истовремено и у Матици српској.

Милош СТАНКОВИЋ, надзорник куће завештане СНП од Гавре Јанковића (в) у Араду.

Вукашин СТАРОВИЋ, разводник за публику, у СНП хонорарно од 1. II 1972. до 30. VI 1973.

Славица СТЕВАНОВ, дактилограф (Башаид, 1. V 1957 – ), основна школа, у СНП од 15. II 1985. до 14. II 1986.

Бојана СТЕФАНОВСКА, инокореспондент (Београд, 14. X 1955 – ), филолошки факултет, у СНП од 1. IV 1981. до 4. V 1981.

Ђорђе СТОЈА, писар, у СНП од 1. I 1901. најпре као помоћни писар; пре тога радио на експедицији листа „Позориште“ (в).

Клара СТОЈИНОВ, гардеробер за публику (Нови Сад, 13. XII 1955 – ), основна школа, у СНП од 1. XI 1978.

Славица СТУПАР-САЛАЈ, ликвидатор ауторских хонорара и накнада (Смедерево, 24. IX 1960 – ), виша педагошка школа, у СНП од 22. VII 1985.

Љиљана СУБОТИН, разводник за публику (Нови Сад, 10. VI 1953 – ), школа ученика у привреди, у СНП од 1. X 1974. до 15. XI 1979.

Даница ТАНАСКОВИЋ, разводник-гардеробер (Качер, Титово Ужице, 29. III 1963 – ), основна школа, у СНП од 15. II 1985. до 30. VI 1985.

Војин ТАТИЋ (в)

Биљана ТАТОМИРОВ, разводник-гардеробер (Јаша Томић, 23. V 1961 – ), средња графичка школа, у СНП од 20. XI 1981. до 19. I 1982.

Цвијета ТЕПАВЧЕВИЋ, материјални књиговођа, у СНП од 10. XI 1970. до 10. XII 1970.

Андреј ТИШМА, дизајнер (Нови Сад, 20. XI 1952 – ), академија ликовних уметности, у СНП од 7. VIII 1980. до 9. III 1981.

Јован ТОКАЛИЋ, књиговођа; у СНП после смрти Арона Поповића, од 1894. (истовремено и у Матици српској) до 18. XI 1897, када је отишао за шефа одељења Централног кредитног завода у НСаду.

Драгиња ТОМИН, обрачунски службеник (Каћ, 8. II 1936 – ), основна школа, у СНП од 11. I 1973. до 2. IV 1980.

Марија ТОПОЛОВАЦ, финансијски књиговођа билансиста (Петроварадин, 29. VII 1941 – ), средња економска школа, у СНП од 1. X 1981. до 3. X 1981.

Гордана ТОРБИЦА, референт за опште послове (Суботица, 2. III 1947 – ), виша педагошка школа, у СНП од 16. VII 1978. до пензионисања, 3. III 2005.

Ружа ЋИРИЋ (в)

Александар ЋОСИЋ, књиговођа, у СНП од 1. III 1911. до 1. XI 1912 (наследио Аркадија Марковића); пре тога био чиновник у Матици српској.

Софија ЋОСИЋ, финансијски књиговођа аналитичар (Ковиљ, 6. II 1954 – ), средња економска школа, у СНП од 20. V 1977. до 23. XI 1987.

Миливоје УГРИНОВИЋ, разводник за публику, у СНП хонорарно повремено од 1952. до 1972.

Мара УЗЕЛАЦ (в)

Нада ФИСТРИЋ, руководилац сектора за економске и финансијске послове (Крагујевац, 24. I 1950 – ), економски факултет, у СНП од 24. II 1986. до пензионисања, 29. XII 2012.

Драган ФИШЕР, дистрибутер (Сремска Митровица, 6. II 1963 – ), гимназија, у СНП од 3. V 1984. до 9. XI 1992.

Едита ХАЛЕР-МАЈДЕВАЦ, материјални ликвидатор (Вршац, 26. VI 1957 – ), гимназија, у СНП од 15. IX 1981. до 31. XII 1981.

Вукица ХЕРБЕЗ, правни референт за самоуправљање (Јаша Томић, Банат, 23. IV 1955 – ), правни факултет, у СНП од 29. VIII 1985 .до 30. V 1991.

Жељка ХРСТО, обрачунски службеник (Нови Сад, 12. VII 1961 – ), средња медицинска школа, у СНП од 16. II 1981. до 15. IV 1981, од 20. IV 1981. до 9. VI 1981. и од 22. VI 1981. до 21. VII 1981.

Садета ЧЕЛЕШ, материјални књиговођа (Бихаћ, БиХ, 4. VIII 1944 – ), средња економска школа, у СНП од 1. V 1971. до 28. III 1972.

Радмила ЧЕЛИЋ, разводник за публику (Нови Сад, 15. II 1955 – ), школа ученика у привреди, у СНП од 17. III 1977. до 20. XII 1977.

Богданка ЧЕРКЕЗ (в)

Јадвига ЧИЗМАР, администратор-дактилограф (Нови Сад, 25. X 1960 – ), виша економска школа, у СНП од 9. XI 1983. до 23. IX 1985.

Соња ЧОРДАШ, разводник за публику (Горажде, БиХ, 27. IV 1957 – ), хемијско-технолошка школа, у СНП од 20. I 1977. до 16. III 1977.

Александра ЏУКЉЕВ, дактилограф (Нови Сад, 18. III 1956 – ), основна школа, у СНП од 1. III 1975 до. 31. V 1975.

Тамара ШАЛАЈИЋ, финансијски манипулант (Каранац, Хрватска, 17. X 1924 – ), гимназија, у СНП од 1. X 1949. до 30. IX 1955.

Ђорђе ШЕВИЋ, благајник ДСНП (Нови Сад, 1811 – Нови Сад, 18. XII 1880); имућан трговац, отац доцнијег епископа Митрофана Шевића, основну школу и трговачку струку изучио у НСаду; био члан политичке и црквене општине, Матице српске и ДСНП; благајник ДСНП од 18. XI 1865. до смрти, 18. XII 1880.

Ђорђе ШИЛИЋ, књиговођа ДСНП од 14. X 1910. до 30. VI 1920 (најпре као поткњиговођа).

Катица ШИМОНИК, административни референт (Нови Сад, 15. XII 1961 – ), средња економска школа, у СНП од 24. I 1983. до 14. II 1985.

Вукица ШКРБИЋ, рачуноводствени службеник, у СНП хонорарно од 16. II 1956. до 30. VI 1956.

Клара ШОМОЂИ, разводник за публику, у СНП хонорарно од 1. X 1972. до 30. VI 1973.

Верица ШУЛЦ, дактилограф (Сивац, Кула, 10. IX 1925 – ), школа за кв-раднике, у СНП од 1. XI 1977. до 31. X 1985.

Михајло ШУЉАН, плакатер (Нови Сад, 18. II 1935 – ), школа ученика у привреди, у СНП од 1. X 1952. до 24. VII 1953.

Р. Б. и В. В.