БОШКОВИЋ Бошко Ђ

БОШКОВИЋ Бошко Ђ. – преводилац.  У НП у НСаду је 1919. изведен његов превод комада Нада (Op Hoop von Zegen) Хермана Хејерманса (в).