ПОПОВИЋ Панта

ПОПОВИЋ Панта – актуар ДСНП (Госпођинци, 8. VIII 1843 – Бачко Петрово Село, 30. VIII 1918). Потиче из граничарске породице. Основну школу завршио је у родном месту, а седам разреда гимназије и Богословију у Сремским Карловцима, али није одмах постао свештеник. Најпре је био сарадник „Заставе“, па учитељ у Панчеву; 1871/72. уређивао је у НСаду „Глас народа“, а од почетка 1872. до 1874. службовао је као општински бележник у Госпођинцима; извесно време је био и актуар МС. Пошто се запопио, почетком 1876. је био капелан у Бачком Петровом Селу, где је 1879. добио парохију, на којој је остао до смрти. Био је посланик Српског народног црквеног сабора у Сремским Карловцима. Почетком осамдесетих г. XIX века напустио је Милетићеву Народну слободоумну странку, којој је у почетку припадао као један од најборбенијих приврженика, и приступио редовима њених противника. Политичке чланке и памфлете објављивао је и у Павловићевом „Нашем добу“, а 1895. је издавао „Паорске новине“. У „Застави“, „Стражилову“, календарима и зборницима објавио је већи број приповедака, претежно из живота нашег народа у Војводини. Уредио је календар „Панчевац“ за 1872. Био је привремени актуар ДСНП од 11. XI 1870, а стални од 3. VIII до 15. XII 1871; провео је, дакле, на пословима актуара нешто више од тринаест месеци. За члана ЕО ДСНП изабран је 3. VIII 1871, а члан Књижевног одељења МС био је од 1869.

БИБЛ: Какав је ко онако му и бива, приповетка, НСад 1869; Неста блага – неста пријатеља, приповетка, Панчево 1871; Сеоски нотарош, приповетка, НСад 1875; Барјактар Бојана, приповетка, Панчево 1876.

ЛИТ: Д. Ђ(ермеко)в, Неста блага, неста пријатеља. Приповетка из народног живота. Написао Панта Поповић. Панчево, 1871, Млада Србадија, 1871, бр. 12, с. 189-191; -о-, Панта Поповић. Паорске новине, Бранково коло, 1895, књ. I, с. 28; В. Стајић, Новосадске биографије, НСад 1939, књ. IV, с. 190-200; Б. Ковачек, Панта Поповић – живот и књижевни рад, Годишњак Филозофског факултета, НСад, 1957, с. 289-320; П. Малетин, Из историје Матице српске – Књижевно одељење, Рад МС, 1975, св. 11, с. 50.

Л. Д.