БИСОН Александар (Alexandre Bisson)

БИСОН Александар (Alexandre Bisson) – француски драмски писац (Бријуз, Француска, 9. IV 1848 – Париз, 7. I 1912). Запослио се 1869. као редактор у Министарству унутрашњих послова, али је убрзо поднео оставку, посветивши се позоришту. Каријеру позоришног писца је започео 1873, али је до гласа дошао тек осам г. касније једним комадом, написаним у сарадњи са Едмоном Гондинеом. Писао је комедије, водвиље, водвиљ-оперете. Његови су највећи успеси: Бомбињачки посланик (Le Député de Bombignac, 1884), у СНП 1925. под називом Избор посланика у Бомбињаку; Дупла пуница (Les Surprises du divorce, 1888), написан у сарадњи са Антонијем Марсом, а у СНП приказан 1900; Покојни Тупинел (Le Feu Toupinel, 1890), у СНП 1926; Контролор спаваћих кола (Le Contrôleur des wagons-lits, 1893), који је СНП приказало 1922. под називом Контролор вагона за спавање; Господин управник (Monsieur le directeur, 1895), у СНП 1923, Историјски замак (Chateau historique, 1900), написан у сарадњи са Жилијеном Бер де Тириком, у СНП игран 1903; Госпођа Икс (La Femme X…, 1910), у СНП 1919. Поред поменутих, сарадник му је био и Андре Силван (André Sylvane), који није увек додавао своје име као коаутора. Био је мајстор у своме послу. Комичне ситуације је вешто смишљао, а интригу је мало ко умео боље да заплете. Одликовао се даром запажања, проницљивошћу, истинитошћу карактера, ведрином и ведрим дијалогом. Публика га је обилато награђивала.

ЛИТ: А-, У петак је приказана први пут: „Дупла пуница“, Застава, 5. III 1900; А-м, „Госпођа Икс“, Застава, 26. I 1921; В., У четвртак 18. марта о. г. приказан је „Покојни Тупинел“, шала од Бисона у три чина, Ново време, Стари Бечеј, 1926, бр. 13, с. 2: А-м, „Покојни Тупинел“, Банатски гласник, Велики Бечкерек, 1926, бр. 19, с. 3; Сведин (С. Динчић), „Госпођа Икс“ од Бисона, Југословенски дневник, 1934, бр. 172, с. 6.

С. А. Ј.