БИБЛИОТЕКАР (Der Bibliothekar)

БИБЛИОТЕКАР (Der Bibliothekar) – шаљива игра у 4 чина. Написао: Густав Мозер. Превео: Б. Галац. Прво извођење у Немачкој 1878, у нашој земљи 13. V 1881. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 17. II 1883. у Вршцу. Подела узета са плаката: 25. III 1884. у НСаду. – А. Милосављевић (Мерсленд), М. Рајковићка (Едита), М. Барбарић (Хери), А. Лукић (Мекдонелд), М. Димитријевић (Лотер), Л. Хаџићева (Ева), Љ. Динићка (Сара), В. Марковић (Леон), П. Добриновић (Џибсн), Ј. Добриновичка (Диксонова), М. Динић (Роберт), И. Станојевић (Џон), Б. Рашић (Трип), М. Суботић (Послужитељ). – Изведено 14 пута.

Обновљено као премијера у СНП 13. XII 1902. у Панчеву. – Рд. М. Динић; Д. Спасић (Мерсленд), М. Марковићка (Едита), М. Марковић (Хери), М. Николић (Мекдонелд), Д. Барјактаровић (Лотар), З. Добриновићка (Ева), М. Тодосићка (Сара), М. Матејић (Леон), П. Добриновић (Џипсн), Д. Васиљевићка (Диксонова), М. Динић (Роберт), Е. Слука (Џон), С. Стефановић (Трип), В. Виловац (Послужитељ). – Изведено 6 пута.

Обновљено као премијера у СНП 3. I 1905. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; Ј. Душановић (Мерсленд), М. Марковићка (Едита), М. Марковић (Хери), М. Николић (Мекдонелд), Д. Барјактаровић (Лотар), Ј. Барјактаровићка (Ева), М. Тодосићка (Сара), М. Матејић (Леон), Д. Спасић (Џипсн), Д. Васиљевићка (Диксонова), Ђ. Бакаловић (Роберт), С. Лијанка (Џон),  С. Стефановић (Трип), В. Виловац (Послужитељ). – Изведено 3 пута.

Обновљено као премијера у СНП 17. III 1910. у Сомбору. – Рд. Д. Спасић; Д. Спасић (Мерсленд), Р. Кранчевићка (Едита), М. Марковић (Хери), М. Николић (Мекдонелд), К. Васиљевић (Лотар), М. Јосићева (Ева), М. Тодосићка (Сара), М. Матејић (Леон), П. Добриновић (Џипсн), Д. Васиљевићка (Диксонова), М. Динић (Роберт), Р. Спиридоновић (Џон), С. Ђуркић (Трип), Б. Савић (Кнокс), С. Стефановић (Послужитељ). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: М. С(ави)ћ, Библиотекар, Позориште, НСад, 1884, бр. 19,  с. 74-75; С-, „Библиотекар“ шаљива игра од Густава Мозера, превео Б. Галац, Јавор, 1884, бр. 10, с. 315-318; (Ј) Г(рчић), Библиотекар, Позориште, НСад, 1884, бр. 40, с. 158; (Ъ), „Библиотекар“, шаљива игра од Мозера, Српско коло, НСад, 1884, бр. 14, с. 4; Др Д., Рума, 23. 7. Библиотекар“, шаљива игра у 4 чина од Мозера, Застава, 1885, бр. 127, с. 2; П-ћ, „Библиотекар“ позоришни комад, Бачванин, Сомбор, 1891, бр. 41, с. 3; -н-ћ, У суботу, 1. фебруара, приказана је шаљива игра „Библиотекар“, Банаћанин, Велика Кикинда, 1892, бр. 8, с. 3; М. Д.,Библиотекар“, шаљива игра у 4 чина од Г. пл. Мозера, превео Б. Галац, Весник, Панчево, 1893, бр. 5, с. 1; Л. (Марковић) М(ргу)д, „Библиотекар“, шаљива игра у четири чина. Написао Г. Мозер, превео Галац, Браник, 1904, бр. 296, с. 3; А-м, Mozer „A könyvtáros“, Bácska, Сомбор, 1904, бр. 20, с. 5; А-м, У уторак, 21. децембра, гледасмо „Библиотекар“, Застава, 22. XII 1904; (Ј) Г(рчић), Библиотекар, Позориште, НСад, 1904, бр. 44, с. 239; А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Слога, Сомбор, 1910, бр. 10, с. 5.

В. В.